1. Home>
  2. Inspirasjon>
  3. HRM>
Damelag sykkel

Mangfold er viktig for oss - det er derfor vi sponser kvinnelige sykkellag

Mangfold og teamarbeid

De fleste sponsorpengene går til herreidretten. Men SD Worx valgte kvinneidrett da selskapet skulle velge sponsorpartnere. Verdens beste sykkellag for kvinner heter Team SD Worx – en sponsoravtale i tråd med selskapets fokus på mangfold og teamarbeid.

Mangfold i alle former er noe SD Worx tar seriøst. Dette er en av grunnene til at selskapet valgte å sponse damesykling i forbindelse med 75-årsjubileet i 2020. Kontrakten ble nylig forlenget til 2026. Laget består av 13 jenter fra 9 forskjellige land. SD Worx er opprinnelig et belgisk selskap og sykling er endel av belgisk kultur, så valget av idrett var ganske naturlig.

Men det er flere grunner til at valget falt på sykling, og damesykling spesielt. Slik forklarer Michael Custers, CMO i SD Worx, hvorfor SD Worx valgte å sponse damesykling:

– Det er helt klart flere paralleller til selskapet vårt. Sykling er en bærekraftig, tilgjengelig og internasjonal sport. Alt dette henger sammen med vår strategi om å bli størst innen lønnssystemer i Europa, at vi jobber bevisst med mangfold og likeverd – noe som er viktig for oss som HR-bedrift. Og kanskje fremfor alt, at innen teamsykling er individuelle resultater aldri sterkere enn laget. Bedrifter trenger dyktige medarbeidere, akkurat som sykkellag, men de vil ikke oppnå resultater på egenhånd, det gjør teamene sammen.

For ti år siden fikk kvinneidretten bare noen få prosent av sponsorpengene. Men de siste årene har det skjedd noe. Sponsorer og media gir mer og mer oppmerksomhet til kvinnelige idrettsutøvere. Flere ressurser gjør at jentene slipper å kombinere yrkeskarrieren med andre jobber. Men til tross for dette er forskjellen likevel stor i forhold til herreidretten.

SD Worx bidrar til like forhold

– Vi har et håp om at vi kan bidra til at damesyklingen blir helt lik herresyklingen. Like profesjonelt, samme lønn, premiepenger, synlighet, antall lag og antall konkurranser, sier Michael Custers.

Samarbeidet med elitesykling har skapt mye omtale for SD Worx. Det er gjennomført mange aktiviteter sammen med kunder, ansatte og syklistene. Og mer er på vei. Interessen for sykling er økende i mange land. I 2022 ble det legendariske Tour de France for kvinner introdusert, noe som gjorde at sporten fikk mer omtale. Og blant allmennheten ser man stadig flere sykle. I kjølvannet av høyere priser på bensin og økt bevissthet om helse, parkerer stadig flere bilen og tar sykkelen i stedet.

– Derfor føles det veldig bra at vi i SD Worx sponser sykling, sier Lena Backlund, markedssjef for SD Worx i Norden.

    Vil du vite mer om Team SD Worx?

      Les mer her