1. Home>
  2. Inspirasjon>
  3. HRM>
Worklifebalance

Kampen om talent: Vis at du er en attraktiv arbeidsgiver

Dagens arbeidssøkere krever mer av sin arbeidsgiver enn hva de gjorde for 10 år siden.

I dag finnes det mange spennende bedrifter å velge mellom. På grunn av dette, stilles det høyere krav til arbeidsgiver om å skille seg ut og kommunisere hvorfor en bør jobbe akkurat der. 

Vi har truffet gründeren av UrbanUrban, Ida Garamvölgyi og Matilda Regnér, partneransvarlig på Teamtailor. Matilde og Ida er eksperter på å tiltrekke og rekruttere medarbeidere for å matche dem med selskaper i ulike bransjer. De forteller hvilke utfordringer mange organisasjoner møter når det gjelder rekruttering og hvordan man proaktivt kan jobbe for å attrahere riktige medarbeidere. 

Sjekk ut vårt ondemand webinar.

Høy pris å betale for en feilrekruttering   

Å finne personer som både har kompetansen og motoren til å lede din organisasjon fremover, er avgjørende for selskapets utvikling og vekst. 

Ida: “Man må rekruttere riktig om man vil ha et friskt selskap som kan vokse langsiktig. Det er mennesker som bygger selskapene og da blir det avgjørende å finne personell som både trives og som blir værende.” 

En feilrekruttering koster både tid og ressurser, men også energi. En mismatch kan innebære bristende kompetanse, bristende prestasjon eller rask turnover.  

Matilda: “Hvorfor er det så viktig å attrahere riktig talent? Ja, man klan jo snu på spørsmålet. Hva koster en feilrekruttering? Medarbeidere er en organisasjons aller viktigste tilgang og de styrer organisasjonens fremgang. Det er individer som engasjerer og driver selskaper fremover. Å få riktig person til ditt team er en nøkkelfaktor.” 

Feilen mange selskaper gjør når de skal rekruttere 

Mange selskaper har utfordringer med å rekruttere riktig. Det handler ofte om at de ikke har fornyet seg for å tilpasse seg markedet.  

Ida: ”Organisasjoner kan være snevre i måten å tenke om rekruttering på. Mange gjør som de alltid har gjort. De har kanskje alltid ansatt personer med en viss utdanning eller fra et visst universitet. Det er viktig at man spør seg selv hva en egentlig søker etter og hva slags framtidsutsikter en har.  Behøver en viss tjeneste virkelig en utdanning, og skal man se på erfaring eller ambisjoner og driv? Det er viktige spørsmål som ofte blir glemt.” 

Viktig å markedsføre seg: Ingen vet hvem dere er om dere ikke forteller det  

Selskaper er ofte gode på å markedsføre sine produkter, men ikke like gode på å markedsføre seg selv som arbeidsgiver. Store og kjente varemerker attraherer kandidater bare fordi de er velkjente. Derfor er det desto viktigere for mindre selskaper å markedsføre seg for å nå igjennom.  

Matilda: ”Det første en kandidat gjør før hen bestemmer seg for å søke på en jobb er å lete etter informasjon om selskapet hen er på vei til å søke seg til. Derfor er det så viktig å markedsføre det en tilbyr. Som arbeidsgiver må en skille seg ut og gi kandidaten den informasjonen hen vil ha. Den mest besøkte delen av våre kunders karrieresider er medarbeidereKandidatene vil vite hvem som kommer til å bli ens kollegaer og hvem de skal skravle med rundt kaffemaskinen. Den største feilen du som selskap kan gjøre er å ikke kommunisere hvordan det er å jobbe hos akkurat dere.” 

Lag en mal så du slipper å finne opp hjulet på nytt hver gang 

Det er en god idè å ha en plan for hvordan rekrutteringen skal foregå. Bytter dere ansvarlige uten å ha en tydelig struktur, kan det bli rotete om det blir for mange kokker i prosessen. 

Ida: ”Det beste er å lage en fast rutine og en plan for hvordan en vil at rekrutteringen skal gå for seg, så en slipper å finne opp hjulet hver gang. Er hjulet intakt kan det snurre veldig raskt når det kreves. Om ditt selskap befinner seg i en vekstfase, kan det bli mange nyansettelser. Da er det viktig å støtte et stort rekrutteringsvolum. Om ikke det er på plass så er det vanskelig å nå vekstmålene. 

Gi ditt selskap de beste forutsetningene

UrbanUrban har lang erfaring med rekruttering i Sverige. De støtter bedrifter i vekst og hjelper dem å finne de rette personene slik at de når sine vekstmål. De jobber side om side med sine kunder for å bli kjent med virksomheten og kan dermed både gi strategisk rådgivning og operativ støtte. 

Teamtailor ble grunnlagt med visjonen om å revolusjonere HR-bransjen og forandre måten å tenke om rekruttering på. Teamtailor benyttes av over 6500 selskaper og har 200 000 individuelle brukere.  

Her finner du vårt innspilte webinar om hvordan du kan attrahere og rekruttere talenter.