1. Home>
  2. Inspirasjon>
  3. HRM>
Galleria

3 HR-utfordringer i detaljhandelen

Hvilke endringer innen HR møter detaljhandelen i årene som kommer?

Pandemien rammet detaljister hardt, og det endret bransjen pga. betydelig færre kunder i omløp i butikkene og endret kjøpsatferd. Men i tillegg til en global pandemi – hvilke andre utfordringer møter detaljhandel egentlig i årene som kommer?

1.) Økt digital handel krever annen kompetanse

Digital handel, som allerede økte før utbruddet, økte nå kraftig. For mange detaljhandelsselskaper har dette betydd et grunnleggende skift i fokus. Med den økte netthandelen og den nye kjøpsatferden, kreves det helt nye talenter og ferdigheter som kan dekke de nye behovene. I tillegg til at ansatte får nye og flere back office-oppgaver for lager og emballasje, kreves det ny teknisk kompetanse som også stiller høyere krav til teknisk drevne arbeidsmetoder.

Butikkpersonalet vil også trenge en ny profil. Kundens forventninger endres ettersom stadig mer salg beveger seg på nettet, og det er derfor ikke lenger nok å bare kunne ta betalt. Butikkpersonalet må ha betydelig bredere og dypere kunnskap om produktene, samtidig som de også må ha en grundig forståelse om online-kjøp. Mange velger å se og kjenne produktet i butikken for så å gå hjem og bestille det online. Butikkmedarbeideren må derfor være en representant for merkevaren uavhengig av hvilken kanal kunden velger for selve kjøpet.2.)

2.) Vanskelig å bygge kundelojalitet

I detaljhandelen er ofte personalomsetningen høy. Mange får jobb i butikkene mens de venter på noe annet – videre studier, for eksempel. En måte å møte dette problemet på er å sikre at det er gunstige karriereveier og muligheten for opplæring for å kunne komme videre i organisasjonen. Mange vil utvikle seg, føle seg nyttige og lære nye ting, men føler seg isteden utskiftbare og ikke verdsatt nok. Dersom det finnes måter å involvere seg i organisasjonen som utvider deres kompetanse, bygger det både engasjement og øker lojaliteten og får de ansatte til å ville bli hos deg lenger.

I tillegg må arbeidsgivere i detaljhandelen fokusere på både å tiltrekke seg og beholde talent ved å tilby arbeidsmetoder som ligger i forkant av teknologien. Det er ikke bare den nye tekniske kompetansen som stiller slike krav. Spesielt for unge mennesker i dag er dette viktigere enn noen gang før. De forventer at de digitale arbeidsverktøyene er mobile, fleksible, lett tilgjengelige og brukervennlige. Dette gjelder både det som brukes i butikken – lagerløsninger og kassasystemer, for eksempel – men også de administrative verktøyene som den ansatte trenger å bruke til for eksempel tidsrapportering og andre HR- og lønnsrelaterte spørsmål. Hvis du vil tiltrekke deg kompetanse i dag, må arbeidsmetodene, selv utenfor selve arbeidsrollen, oppfylle disse kravene, ellers velger talentene helt enkelt å gå andre steder.

3.) Høyt sykefravær i detaljhandelen

Som i mange andre bransjer er sykefravær noe som kan forårsake store problemer. Det er også tall som indikerer at sykefraværet er spesielt høyt i detaljhandelen. Hva dette skyldes kan være vanskelig å forutsi, men det er utvilsomt noe å holde øye med.

Som arbeidsgiver må du jobbe proaktivt med sykefravær og tilby støtte og hjelp der det er nødvendig dersom negative trender i fraværsstatistikk begynner å dukke opp. Det er viktig å være rask på ballen og ha jevnlig oppfølging med dine ansatte – noe det også er mulig å finne god systemstøtte for.

For å sikre at personalet føler seg bra, er også såkalt workforce management viktig. Dette for å kunne tilby dine ansatte fleksibilitet. En måte er for eksempel å la dine ansatte kunne velge en tidsplan selv, bytte vakter, eller sette opp et eget rammeverk for hvordan de selv vil jobbe. Planlegging er knutepunktet for denne typen virksomheter, og nye digitale løsninger blir stadig utviklet for å forbedre arbeidet med dette også.

Hos SD Worx (tidligere Aditro) har vi lenge jobbet med aktører innen detaljhandel og vet hvilke utfordringer du møter. Vil du vite mer om hvordan vi kan tilby støtte for akkurat din virksomhet innen effektive Workforce Management løsninger og HR? Ikke nøl med å kontakte oss!