1. Home>
  2. Inspirasjon>
  3. HR-system>
Rune Alvestad

Trender som vil forme arbeidslivet i 2023

Trender som vil forme arbeidslivet i 2023

Å snu endring til mulighet er avgjørende for hvordan organisasjoner håndterer turbulente tider det neste året

Fleksibilitet blir et nøkkelbegrep i 2023. Men også digital akselerasjon, investeringer i smart HR-teknologi, de ansattes økonomiske velvære og kompetansestyring er blant de viktigste trendene for det nye året.

Nye forretningsmodeller, konsolidering av markeder, økt digitalisering og samfunnsutvikling eksploderer etterspørselen etter fleksibel HR. Det handler mye om intern utforming av organisasjoner som et avgjørende tankeskifte: å snu endring til en mulighet til å revurdere sin HR-politikk.

Et høyere gir for digitalisering

Organisasjoner blir nødt til å se på investeringer fra alle vinkler i 2023 – man må se nærmere på sin fleksibilitet, og hvilke teknologier, trender eller verktøy man bør investere i for å oppnå best mulig prosesser og samspill. Mer fleksibilitet er mulig takket være digitalisering.

Det er på tide å bevege seg utover fragmenterte HR-applikasjoner og gå over til ende-til-ende-løsninger i et integrert digitalt system.

Bedre business med smartere kostnadsstyring

Med dagens energipriser og inflasjon kan det bli utfordrende å skape økonomisk vekst. Ikke overraskende står derfor smart kostnadsstyring høyt på agendaen for 2023. Mange må nå vurdere de investeringene de gjorde under pandemien.

Trolig vil outsourcing av lønnsprosesser øke i 2023. Organisasjoner er stadig mer åpne for dette, fordi det er tidkrevende og komplekst, og slik kan de fokusere på kjernevirksomheten.

Man ser også at folks privatøkonomi får mer oppmerksomhet. Stadig oftere innlemmer bedrifter belønningssystemer i sin lønnspolitikk, f.eks. med alternative lønnsformer eller fleksibel lønn der ansatte delvis selv bestemmer sammensetningen av lønnspakken.

Kompetanseutfordringen preges av et maktskifte

Mangelen på arbeidskraft vil fortsette i 2023, så bedrifter må posisjonere seg som attraktive arbeidsgivere mer enn noen gang. Samtidig blir det mulig for ansatte å ta mer bevisste valg.

De siste årene har ansatte blitt stadig mer opptatt av hva som virkelig betyr noe for dem, både når det gjelder mening på jobben, men også i sine personlige liv. De forventer å bli hørt, og å ha utviklingsmuligheter og fleksible løsninger. Det kan være beskrivelse av stillingsinnhold, arbeidskontrakter, arbeidstid, arbeidsplass og heltids- eller deltidsarbeid.

For å svare på dette kravet om ytterligere fleksibilitet, tar mange personalavdelinger i større grad bruk HR-analyser som gir datadrevet innsikt om hvilke ferdigheter og kompetanser de ansatte har.

Ved å proaktivt kartlegge ansattes kompetanse, støtter de utviklingsmuligheter og karriereplanlegging. I tillegg styrker det den ansattes indre driv og tilknytning til selskapet – som er spesielt viktig i tider i endring.

    Rune Alvestad

    Rune Alvestad

    Director Customer Experience & Country Lead