1. Home>
 2. Inspirasjon>
 3. Digitalisering>
Syv grunner til å ha lønnshåndtering som skytjeneste

Syv grunner til å ha lønnshåndtering som skytjeneste

Flytte lønnssystemet til skyen - hva bør du tenke på?

Digitalisering står på dagsordenen hos stadig flere bedrifter, og det er da viktig å avklare hvordan IT-miljøet skal tilpasses til nye forutsetninger. En typisk problemstilling er om man skal fortsette å jobbe i sitt eget servermiljø (såkalt on-premise), eller om hele eller deler av IT-miljøet skal flyttes til skyen. Vi ser her nærmere på hvorfor det blir vanligere å flytte lønnshåndteringen til skyen.

1. Alltid tilgang til nyeste teknologi

En av de fremste grunnene til å velge skytjenester for lønnshåndteringen er at du slipper versjonshåndtering og hele tiden kan dra nytte av den nyeste teknologiske utviklingen. Ettersom skyapplikasjonen oppdateres fortløpende og automatisk, har du til enhver tid tilgang til de nyeste funksjonene og forbedringene som kommer i programvaren. I et lønnssystem er det særlig viktig ved for eksempel regel- eller avtalemessige endringer. Du trenger dermed aldri å bekymre deg for at systemet ditt skal bli «utdatert».

2. Automatisering innebærer færre feil og mer effektivt arbeid

Med en lønnstjeneste i skyen åpnes også nye muligheter til å utnytte automatisering og kunstig intelligens (AI) i høyere grad. For eksempel kan mange repetitive og tidkrevende lønnsadministrative oppgaver automatiseres. Automatisering av prosessene reduserer risikoen for feilene som ofte oppstår når det er snakk om mange manuelle arbeidstrinn. Med AI kan du bruke tidligere lagrede data for å få for eksempel indikasjoner på avvik, og dermed hindre at det oppstår feil.

3. Mobilitet gjør arbeidet ditt mer fleksibelt

Å legge lønnshåndteringen til skyen åpner for mer mobile arbeidsmåter ved at du har tilgang til lønnssystemer og applikasjoner uansett hvor du er, og hvilken enhet du bruker (mobil, nettbrett eller datamaskin). Det å kunne tilby mobilitet og fleksible arbeidsplasser er svært i vinden, og er en stor konkurransefordel for deg som arbeidsgiver. Mange ledere og medarbeidere setter pris på muligheten til å kunne tilpasse arbeidet ut fra sin egen hverdag. Det skaper en følelse av frihet under ansvar.

4. Bedre sikkerhet og etterlevelse

Da man begynte å utvikle skytjenester, var det mange som var skeptiske til sikkerheten. Faktum er imidlertid at skytjenester ofte tilbyr store fordeler når det gjelder sikkerhet og etterlevelse. Ikke minst ettersom alle typer angrep og inntrengingsforsøk må passere både skyleverandørens sikkerhetsbeskyttelse og brannmurene du selv har konfigurert. Fordelene betyr selvsagt ikke at du kan fraskrive deg alt ansvar for å beskytte dataene, applikasjonene og tjenestene dine, men de kan hjelpe deg med å redusere ansvarsbyrden i arbeidet med for eksempel GDPR. Velrenommerte skybaserte systemer sørger nemlig for at sensitiv informasjon blir lagret og håndtert på en forsvarlig måte.

Last ned gratis guide om: Personvern i HR og lønn – følger du reglene?

5. Rask og enkel implementering

Mange er bekymret for at overgangen til skyen skal bli en komplisert, langtrukken affære som går ut over det daglige arbeidet. I motsetning til de tradisjonelle on-premise-tjenestene er skyløsninger imidlertid ofte enkle å implementere. Overføringen av lønnsløsningen til skyen kan ofte forløpe både raskt, rutinemessig og uten tekniske problemer. Særlig hvis leverandøren din har lang erfaring med denne typen forflytninger.

6. Skalerbarhet

Skytjenester forbindes gjerne med skalerbarhet, det vil si muligheten til å skalere ressursbruken opp eller ned etter behov. Også lønnsløsninger i skyen kan med fordel skaleres ut fra endrede forutsetninger, og du kan enkelt legge til kapasitet i takt med at bedriften din vokser. Det kan være aktuelt for eksempel hvis antall medarbeidere øker raskt etter en fusjon.

7. Kostnadseffektivitet

I tradisjonelle on-premise-miljøer er det vanskelig å forutse kostnadene for blant annet systemvedlikehold, utviklingsbehov og regelmessige oppgraderinger. Ettersom en skytjeneste ikke krever en lokal infrastruktur, kommer du billig fra det når det gjelder investeringskostnader. I stedet for å binde kapital i fysisk infrastruktur, betaler du ganske enkelt en månedlig lisenskostnad. I tillegg drar du fordel av helt transparente og vanligvis lavere driftskostnader, i og med at du kun betaler for kapasiteten du faktisk bruker.

Hos SD Worx (tidligere Aditro) har vi lang erfaring med å hjelpe kunder med å flytte lønnshåndteringen fra on-premise over til skyen. Vil du vite mer om hvordan du og bedriften din kan dra fordel av et skybasert lønnssystem? Ikke nøl – kontakt oss i dag, så hjelper vi deg!

  Personvern i HR og lønn – følger du reglene?

  Gratis guide!

  For deg som jobber med HR og lønn, hvor håndtering av personopplysninger er en vesentlig og svært viktig del av arbeidet, får GDPR store konsekvenser både gjeldende system og prosesser. Hovedsakelig handler det om å skape bevissthet om hvilke personopplysninger som behandles og hvorfor, hvor disse dataene er tilgjengelige, hvem som har tilgang til dem og hvilke forutsetninger som gjelder for ulike typer data. 

  Last ned guiden her
  Woman on laptop