1. Home>
  2. Inspirasjon>
  3. Sikkerhet og Personvern>

Personvern i HR og lønn – følger du reglene?

For deg som jobber med HR og lønn, hvor håndtering av personopplysninger er en vesentlig og svært viktig del av arbeidet, får GDPR store konsekvenser både gjeldende system og prosesser. Hovedsakelig handler det om å skape bevissthet om hvilke personopplysninger som behandles og hvorfor, hvor disse dataene er tilgjengelige, hvem som har tilgang til dem og hvilke forutsetninger som gjelder for ulike typer data. 

Woman on laptop

Last ned guiden her

Vi har utviklet denne guiden spesielt for deg som arbeider innen HR og lønn, og som i samarbeid med IT avdelingen jakter på svar på utfordringene som GDPR gir.