1. Home>
  2. Inspirasjon>
  3. Digitalisering>
Audhild Wahl

Gir stordriftsfordeler for byråene

Når markedet er støvsugd for kompetanse må menneskene få hjelp av maskinene

Selve overgangen til nye moderne systemer er smidig og godt utprøvd.   

Audhild Hval er godt bevandret innen fagfeltet HR og lønn, og har vært tett på mange byråer i den pågående digitale omstillingen. I dag har hun kommersielt ansvar for SD Worx sine byråpartnere, der hun bistår med digital forretningsutvikling.   

– De mest forutseende byråene begynte den digitale endringen for flere år siden. Mange har vært flinke til å jobbe med roboter og kunstig intelligens for å automatisere. Når færre ressurser kreves for hver oppgave kan lønnsmedarbeideren fordype seg i de områdene som kundene virkelig behøver innsikt i.  

Endringene skaper dermed en ny type rolle som rådgiver for lønnsmedarbeideren. Den som kundene stoler på, og som har innsikt som skaper nye typer forretningsmuligheter.   

Her kan du laste ned en guide til smart endring av lønn i byrået 

Skaper en mer interessant karriere

De digitale endringene har bidratt til en konsolidering i bransjen der de store som har investert stort i teknologi, har slukt de små som har hengt etter. Det har skapt sterkere fagmiljøer, og erkjennelsen om at det er dumt å kjempe mot vindmøller.   

– Byråene må kvitte seg med manuelle prosesser. Skal du ha tak i de beste folkene må du investere i moderne teknologi..  Du må også takle de ulike generasjonene på kontoret, og ta hensyn til ulike behov for å få med alle på den digitale reisen, sier hun. 

Hval peker på at årsaken til at byråer har vært dyktige i endringen er fordi ledelsen har forstått viktigheten, og at de ansatte har sett hvordan dette skaper en mer interessant karriere. Det innebærer at lønnsekspertene kan jobbe mer opp mot tradisjonelle HR-oppgaver. Og det trengs i et fagfelt der endringene kommer raskt og er komplekse – særlig knyttet til regelverk og lovgivning på tvers av markeder.  

– Det handler om å endre fokus og omfavne mulighetene som automatisering gir.    

Har turt å utfordre og investere

Kjennetegnene på byråene som ligger lengst fremme er at de har turt å investere tid og penger i ny teknologi, og egen markedskommunikasjon.  

– Og så har de tatt en aktiv rolle opp mot teknologileverandørene for hvordan systemene kan tilpasses og forbedres. De har også jobbet iherdig med endringsledelse internt og ut mot kundene for å vise frem nye typer muligheter, sier hun.  Regnskapsbransjen tilhører kanskje en av de bransjene som har hatt et tradisjonelt tankegods, og vinnerne har ryddet opp i dette.  

Hval er naturligvis noe subjektiv når hun sier at selskapet har den mest moderne løsningen for lønnsspesialister i byråene. Hun begrunner dette med særlig to nøkkelord: Automatisering og stordriftsfordeler.    

– Systemet lar deg standardisere lønnsproduksjonen for veldig mange i samme instans. Dette med at det settes opp en masterplan som kan gjenbrukes på tvers av kunder.  

Hver kunde av byråene får sin egen klientportal med oversikt og muligheten til å ta ut detaljerte rapporter og kan kommunisere trygt med byrået. Hun fremhever store mulige besparelser, som at de som er i gang med siste versjon av selskapets plattform kan vente seg inntil 40 prosent lavere tidsbruk på håndtering av fravær og refusjoner.  

– Når de virkelig er oppe og kjøre bør de kunne forvente at tiden og ressursene brukes minst 30 prosent bedre. Det utløser store verdier for et byrå, sier leder for byrå satsingen i SD Worx Norge, Audhild Hval.   

Dette er et utdrag av intervjuet. Resten kan du lese i guiden til automatisering av lønn i byrået.

    Gratis guide - Smart digital endring i regnskapsbyrået

    Vi har laget en inspirasjonsguide som går i dybden på smart digital endring i regnskapsbyrået.

      Les mer og last den ned her