1. Home>
 2. Inspirasjon>
 3. Ansattengasjement>
Woman standing in front of team

Ferieplanlegging | Hva du som arbeidsgiver bør vite om ferieregler

Ferieplanlegging i korte trekk

Solen og vannet blir varmere – sommeren er rett rundt hjørnet! En fantastisk tid for mange, men det kan også bety stress for deg som arbeidsgiver når det er på tide å planlegge og godkjenne ferier. Det er mye å tenke på, og det kan føles forvirrende, men du er ikke alene.

For å legge til rette for ferieplanlegging har vi samlet nyttig informasjon slik at du kan få oversikt over feriereglene, hva du som arbeidsgiver bør vite, hva dine ansatte har krav på i forbindelse med ferie og feriepenger.

Dine ansatte har rett til minimum 21 feriedager per år i Norge

I Norge har alle dine ansatte rett til minimum 21 feriedager i året - uansett om de har feriepenger opptjent eller ikke. Feriedager telles i hele dager, det er ikke tillatt å ta ferie en halv dag. Dette gjelder alle dine ansatte, uavhengig av alder og type ansettelse (dvs. dette gjelder også de som er deltidsansatte eller fast ansatte).

Hvis arbeidsplassen din har spesielle avtaler, kan andre bestemmelser gjelde og dine ansatte kan ha rett til flere feriedager. I dag har de fleste i Norge en avtale som gir 25 dagers ferie per år. I tillegg har de som er over 60 rett til en ekstra ferieuke per år (denne kan de selv bestemme når de skal ta).

I henhold til ferieloven er det du som arbeidsgiver som må sørge for at dine ansatte får den ferien de har krav på.

Les hele ferieguiden her: Ferieguiden – Alt du trenger å vite om ferie og feriepenger – enkelt forklart.

Ferie bør planlegges i god tid

Du som arbeidsgiver bør være ferdig med planleggingen allerede i mars, og minimum 2 måneder før feriestart. Derfor er det viktig at du minner dine ansatte på å gi sine ønsker så tidlig som mulig. Hvis en arbeidstaker ikke søker ferie, eller hvis dere ikke blir enig om når ferien skal tas, har du som arbeidsgiver rett til å bestemme når arbeidstakeren får fri. Senest to måneder før ferien skal begynne, må du ha gitt dine ansatte varsel. (Avhengig av tariffavtale kan andre regler gjelde.)

Dine ansatte har rett til 3 ukers sammenhengende ferie i løpet av sommeren

Dine ansatte har rett til minst tre sammenhengende ferieuker. Denne skal legges i i hovedferieperioden som er 1. juni–30. september. Minimum 2 måneder før ferien starter, bør ferietidspunktet være fastsatt. Blir dere ikke enige om når ferien skal avvikles, kan du som arbeidsgiver bestemme når dine ansatte skal ta ferie. 

Du kan ikke pålegge en ansatt til å ta ubetalt ferie

Dersom du har en ansatt som ikke har nok opptjente feriepenger kan du ikke pålegge de å ta ubetalt ferie (men de har fortsatt rett til å ta hele ferien sin). Har du for eksempel en ansatt som har hatt ulønnet permisjon eller vært syk i en lenger tid i opptjeningsåret og derfor ikke har full feriepengeutbetaling, eller du kanskje har ansatt som er nyutdannet eller noen som av en annen grunn ikke har full opptjening av feriepenger? Da kan du ikke tvinge de til å ta ut ferie flere dager enn de tjent opp feriepenger.

Du kan ikke gi dine ansatte betalt for å ikke ta ferie

Selv om en ansatt ønsker det, er det ikke tillatt å betale økonomisk kompensasjon for ubrukte feriedager. Feriepenger betales bare når den ansatte faktisk tar ferie. Den eneste gangen feriedager kan byttes mot økonomisk kompensasjon, er på slutten av ansettelsen. Men da er det ansattes ansvar å spare disse pengene til neste års ferie. 

Nyansatte har også rett til ferie

Det er forskjell på rett til ferie og rett til feriepenger. Dine nyansatte har også rett til ferie, om ferien skal betales avhenger av hvor lenge de nyansatte har hatt tid til å jobbe før det er tid for ferie. Nyansatte har rett til full ferie dersom de starter før 30. september. Starter de etter 30. september, har de rett til 1 ukes ferie. Dette er under forutsetning at de ikke har hatt ferie hos din tidligere arbeidsgiver. Om de har tatt ut ferie hos tidligere arbeidsgiver, blir dagene trukket fra hos den nye arbeidsgiveren.

Les hele ferieguiden her: Ferieguiden – Alt du trenger å vite om ferie og feriepenger – enkelt forklart.

Ferie i oppsigelsesperioden

Reglene for ferie i oppsigelsestiden er avhengig av om det er en lang eller kort oppsigelsestid og dersom det er arbeidsgiver eller ansatt som avsluttet arbeidsforholdet.

Er ferien fastsatt før den ansatte sender inn i oppsigelsen sin, kan du ikke endre tiden for ferien utelukkende fordi den ansatte har levert oppsigelse. Er ferien ikke fastsatt kan du som arbeidsgiver legge ferien til tiden etter oppsigelsesperioden, og må da avtales med ny arbeidsgiver. 

Sørg for at alle er oppdatert – gi en ferieguide til dine ansatte og kollegaer

Dette var de viktigste reglene vi kunne komme opp med til deg som arbeidsgiver slik at du kan få en så smidig ferieplanlegging som mulig.  

Vet dine ansatte hvilke rettigheter de har og hva som forventes av dem når det gjelder ferie?

I vår guide viser vi mer detaljert informasjon som både du som arbeidsgiver og dine ansatte kan ha nytte av.

Vil du gi dine ansatte en feriehåndbok, kan du laste ned vår guide helt gratis her: Ferieguiden – Alt du trenger å vite om ferie og feriepenger – enkelt forklart.

  Gratis Guide:

  Ferieregler – enkelt forklart!

  Vi har samlet svarene på de vanligste spørsmålene om ferieregler og feriepenger i en guide til deg: Ferieregler – enkelt forklart!

   Last ned guiden her