1. Home>
 2. Våre løsninger>
 3. Våre løsninger for håndtering av lønn>

SD Worx Lønnsberedskap - Din backup på lønn

Mange lønnsavdelinger består av kun en eller få personer, og det er ofte vanskelig å finne en vikar som kan steppe inn på kort varsel ved sykdom eller ferier. Har du SD Worx Lønn (tidligere Aditro Lønn) i skyen kan vi være din backup.

Glad kvinna
Structured and efficient workflows

SD Worx Lønnsberedskap

Vi kan være din lønns-backup

Har du SD Worx Lønn (tidligere Aditro Lønn) i skyen, kan vi bistå med oppgaver du ikke har tid til eller oppgaver du ikke ønsker å gjøre selv. Vi kan også avlaste deg i korte eller lengre perioder, eller på fast basis med enkelte oppgaver.

Du kan av oss bestille vikar som kan hjelpe deg ved f.eks. ferie og fravær. Du kan også outsource hele eller deler av lønnsoppgavene til oss.

  Les mer om hva du kan outsource av lønnstjenester her

  Dette kan vi hjelpe deg med:

  Lønnsberedskap

  Hvem skal sørge for at dine ansatte får lønn hvis nøkkelpersoner i lønnsavdelingen din blir syke? Hvem som helst kan ikke overta denne rollen i bedriften, for her er det mye fagkompetanse som kreves.

  Lønnsberedskapstjenesten gir deg tilgang til lønnskompetanse i en «krisesituasjon» med kvalifisert personell. Vi utfører normale lønnsprosedyrer og spesielle forhold som er avtalt.

   Reise- og utleggskontroll

   Vi kan utføre kontroll av reiser og utlegg før utbetaling, for eksempel av alle reiser og utlegg, en prosentandel, eller et avtalt uttrekk. Eksempel på kontrollnivå:

   • Nivå 1: Gyldige diettsatser og at bilag er i samsvar med de beløp som er ført på reiseregningen.
   • Nivå 2: Som nivå 1 samt at fradrag er i samsvar med gjeldende offentlig regelverk.
   • Nivå 3: Som Nivå 2 og i tillegg kontroll mot intern policy.

    Refusjoner

    Vi kan hjelpe deg med behandling av alle typer refusjoner, hvor vi sørger for at korrekte refusjonskrav sendes inn og følger opp mottak av refusjoner og purrer NAV ved avvik.

    Vi kan følge opp fritak for arbeidsgiverperiode ved kronisk sykdom, refusjon ved sykdom under graviditet, maksdato.

    Vi kan dessuten gi deg og lederne i bedriften råd om korrekt behandling av fravær og permisjoner.

     Vikar

     Ved ferie, permisjoner eller fravær kan vi ta over hele eller deler av lønnskjøringen for deg i kortere eller lenger perioder.

      Key features for employees

      Vil du vite mer?

      Tjenesten Lønnsberedskap passer for deg som har SD Worx Lønn i skyen. Det er en tjeneste for deg som vil forsikre deg om at du får utbetalt lønn til dine ansatte dersom en eller flere i lønnsavdelingen plutselig blir syke.

      Vi kan kalle det en slags forsikring der våre SD Worx-ansatte, som er eksperter på SD Worx Lønn, stepper inn og bistår deg på kort varsel slik at din lønnskjøring går ut som den skal til riktig tid. Book møte og la oss snakke mer om Lønnsberedskapstjenesten.

       Jeg vil vite mer om tjenesten Lønnsberedskap
       CTA Johan

       Vil du vite mer om vår tjeneste lønnsberedskap?

       Finn en tid som passer i kalenderen for en uforpliktende prat om lønnsberedskap og backup på lønnstjenester.

        Våre løsninger for effektiv lønnshåndtering

        Outsourcing

        Sett bort hele eller deler av lønnshåndteringen

        → Outsourcing av lønn
        sd worx lön icon

        Kanskje Norges mest automatiserte lønnssystem

        → SD Worx Lønn
        Internationell lönehantering icon

        Lønnshåndtering for multicountry selskaper

        → Internasjonal lønn