1. Home>
 2. Om oss>
 3. Nyheter & Presse>

Rundt 1 million får baksmell i 2023

1 av 5 HR-ansatte synes skatt er det vanskeligste med lønn 

Rundt 1 million får baksmell i år: 1 av 5 HR-ansatte synes skatt er det vanskeligste med lønn

En fersk undersøkelse viser at Norge er nest best i klassen når det kommer til lønnssystemer i Europa. Likevel fortviler mange over skattesystemet når lønn skal kjøres. Det kan føre til flere baksmeller.  

Seks av ti europeiske selskaper identifiserer skattesystemet som den største utfordringen i lønnsprosessen. Det viser den Europeiske lønnskompetanseindeksen (Payroll Proficiency Index) utviklet av SD Worx – en ledende leverandør av HR-tjenester. Indeksen er basert på undersøkelser av 4.500 selskaper på tvers av seksten land i Europa, blant annet Norge. 

Den viser hvor godt europeiske selskaper håndterer sine lønnsprosesser basert på seks elementer: lovgivning, teknologi, godtgjørelse, intern lønnskompetanse, bemanning og eksterne partnere. 

– Når det kommer til skatt, og hvor kompliserende dette er, ligner vi i Norge på resten av Europa. På spørsmål om hva som er vanskeligste med det norske lønnssystemet svarer nesten halvparten av alle de spurte nettopp skatt. Halvparten av toppledere og 33 prosent av CFOs er enige i dette. Samtidig sier 43 prosent av lønnsansvarlige det samme. Det er altså snakk om høye tall, sier Synne Aashagen, Legal watch Payroll i SD Worx. 

Mest komplisert er det for bedrifter med 1-9 ansatte (60 prosent synes skatt er vanskeligst), mens gjennomsnittet ligger på 46,7 prosent på tvers av bedriftsstørrelse.  

Spesielle betingelser i Norge 

Alle i Norge plikter å sjekke skattemeldingen sin, og å sørge for at opplysningene er korrekte, men mange arbeidstakere opplever dette som komplisert. I Europa er vi på toppen når det gjelder fradrag og unntak som kan påvirke skattenivået, og over halvparten (51 %) av alle som jobber med lønn i Norge synes dette er det mest kompliserte med lønnssystemet. 

– Dette er noe av det viktigste du sjekker i skattemeldingen. Vi har mange goder i Norge når det gjelder fradrag, men det er ikke sikkert at alle fradragene du har krav på er med i den forhåndsutfylte skattemeldingen. Det kan være mye å spare på å sjekke opplysningene Skatteetaten har om deg, sier Synne Aashagen.  

Blant de få landene hvor statlig lovgivning gjør lønnssystemet enklere 

Kun 17 prosent av norske selskaper synes at norsk lovgivning gjør lønn vanskeligere, mens hele 48 prosent syns det gjør det enklere. Aashagen mener det kommer av at myndighetene i Norge som regel er veldig ryddige i hvordan de opptrer på dette området. – De er ofte tidlig ute med informasjon om endringer i lover, og bruker tid på høringer og innhenting av et bredt spekter av synspunkter. I tillegg er de behjelpelige med veiledere, forskrifter og er relativt enkle å få tak i dersom du har spørsmål. 

Likevel syns nesten like mange (45 prosent) at kravene til hvordan lønn skal kjøres, blant annet knyttet til pensjon og bruk av lisenser, gjør det mer komplisert å få dette riktig. 

På tross av kompliserte systemer velger nesten 40 prosent å gjøre alt selv i bedriften, og få velger å sette det ut til eksperter.  

Funn fra undersøkelsen: 

 • 46,7% sier skatt er blant de 5 vanskeligste tingene med lønn 
 • 60 prosent av bedrifter med 1-9 ansatte synes skatt er vanskelig 
 • 1 av 5 HR-ansatte synes skatt er det mest kompliserte med lønn 
 • 47,3 synes administrasjon av pensjon og forsikringer kompliserer lønnskjøring 
 • 34,9 prosent synes selve databehandlingen er noe av det mest kompliserte med lønn 
 • Norge ble rangert som nummer 2 i Payroll Proficiency Index. En sammenligning mellom 16 land i Europa. Danmark ble rangert som 15, Sverige som 8 og Finnland 11. Norge ble slått av Polen.  
 • Norge ble rangert som nummer 1 i undersøkelsen når det gjelder lovgivning knyttet til lønn.  
 • Norge er det landet med minst negativ innvirkning av lovgivning på lønn (av 16 land). Bare 17 % av norske bedrifter mener lovverket gjør lønnsutbetalingen vanskelig, mens 48 % sier det gjør det enklere.  
 • En rekke unntak og særordninger og forpliktelser i lønnsbehandlingen pålagt av myndighetene ser imidlertid ut til å komplisere ting mer i Norge enn i andre land. 51 % synes dette er det vanskeligste med lønn.  

Om undersøkelsen 

Seks av ti europeiske selskaper identifiserer skattesystemet som den største utfordringen i lønnsprosessen.  Den oppdaterte lønnsindeksen til den europeiske HR-tjenesteleverandøren SD Worx viser at flere elementer enten kan komplisere eller forenkle lønnsprosessen. Indeksen viser hvor godt europeiske selskaper håndterer sine lønnsprosesser basert på seks elementer: lovgivning, teknologi, godtgjørelse, intern lønnskompetanse, bemanning og eksterne partnere. Påfallende nok bruker bare en tredjedel av europeiske selskaper utelukkende skyteknologi for lønn, selv om det forenkler prosessen. 

SD Worx har utviklet den Europeiske lønnskompetanseindeksen (Payroll Proficiency Index). Indeksen er basert på undersøkelser i 4.500 selskaper på tvers av seksten land i Europa, blant annet Skandinavia. SD Worx er en ledende europeisk leverandør av integrerte HR-løsninger. 

SD Worx Payroll Proficiency Index gir et detaljert innblikk i hvordan europeiske selskaper håndterer lønnsprosessene sine. Elleve nye land er lagt til indeksen, så SD Worx gir nå en oversikt over seksten land til sammen. Det er forskjeller mellom disse landene, særlig når det gjelder bruk av teknologi som støtter lønnsberegningene. 

Om lønnsindeksen 

Hvordan kan bedrifter forenkle den ofte kompliserte lønnsprosessen, hvilke europeiske land leder an i dette, og hva er egentlig utfordringene? For å gi et svar på dette utviklet SD Worx lønnskompetanseindeksen. SD Worx undersøkte mer enn 4 500 selskaper i alle størrelser som er aktive i de mest varierte sektorene, fordelt på seksten land i Europa: Belgia, Danmark, Tyskland, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Kroatia, Nederland, Norge, Østerrike, Polen, Spania, Storbritannia, Sverige og Sveits. Dette gjør indeksen til et nyttig kompass for selskaper.

Se rapporten: Lønnskompetanseindex Norge | SD Worx 

Om SD Worx 

I dagens nye verden med hybridarbeid vil mennesker bli inspirert av det de gjør og ha frihet til å fokusere på det som er viktig. Organisasjoner trenger en dynamisk, motivert arbeidsstyrke som får kraft ved hjelp av smart teknologi. Som en ledende europeisk leverandør av integrerte HR-løsninger transformerer vi HR til en verdikilde for våre kunders virksomhet og ansatte. SD Worx leverer HR-løsninger for hele arbeidslivssyklusen, fra å utbetale lønn til å attrahere, ansette, belønne og utvikle talentene som gjør bedriften fremgangsrik. SD Worx opererer gjennom fire kjernefunksjoner: programvare, outsourcing, rådgivning og datadrevet innsikt. 

Mer enn 82 000 små og store organisasjoner over hele verden stoler på SD Worx sin +75 års erfaring. De tilbyr HR-løsninger i over 150 land, produserer lønn for ca. 5,2 millioner ansatte og er rangert bland de fem ledende leverandørene innen HR i verden. SD Worx har ca. 7 000 ansatte fordelt i Belgia (hovedkontor), Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Kroatia, Luxemburg, Mauritius, Nederland, Norge, Polen, Romania, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia, Tyskland, Ungarn og Østerrike. I 2022 oppnådde SD Worx en konsolidert omsetning på 962 millioner euro. 

Mer informasjon på sdworx.no / sdworx.com / Følg oss på LinkedIn