1. Home>
  2. Om oss>
  3. Nyheter & Presse>

Hva er lønn, og hvordan påvirker alder og kjønn lønnen din?

norway press 2

Hva er lønn, og hvordan påvirker alder og kjønn lønnen din?

Det sies at kjært barn har mange navn. Kanskje ikke så rart da at det finnes en mengde ord for begrepet «lønn»: inntekt, fortjeneste, godtgjørelse, vederlag, betaling og salær – blant annet.

Lønn er den betalingen en person får for å utføre arbeid eller å være tilgjengelig for arbeidsgiver i kraft av å ha beredskapsvakt. Alt som ikke utbetales i lønn (penger), kalles frynsegoder. Dette kan for eksempel være trening i arbeidstiden, en månedlig massasjebehandling, gratis frukt på kontoret eller tilgang til en firmahytte.

Hva er bruttolønn?

Lønn utbetales som regel i penger, og det vanligste er å snakke om bruttolønn – det vil si beløpet før skatter og eventuelle avgifter er trukket fra. I tillegg til bruttolønnen har arbeidsgiver også andre utgifter, som for eksempel innskuddspensjon, arbeidsgiveravgift og forsikringer.

Hva er disponibel inntekt?

Den disponible inntekten din er totalsummen av inntekter og eventuelle stønader (for eksempel barnetrygd og bostøtte) du har tilgjengelig etter at skatt og andre utgifter er betalt. Altså den totale summen du har igjen til forbruk og sparing.

Les også: Musikk øker produktiviteten på jobb og kan gi deg helsemessige fordeler

Lønnsforskjeller mellom kjønnene i Norge

Sammenligner man kvinners og menns lønn uavhengig av bransje, ansiennitet, alder og utdanning, var forskjellen i 2020 6440 kr per måned i menns favør – noe som utgjør 12,5 prosent. Og selv når man sammenligner kvinner og menn som jobber i samme yrke og sektor, er like gamle og har like lang utdanning, ser vi at kvinner i gjennomsnitt tjener 8 prosent mindre enn sine mannlige kolleger.

Den årlige inntektsveksten sammenlignet med fjoråret har imidlertid vært høyere for kvinner enn menn siden 2016. Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er også lavest i den yngre delen av befolkningen. Kvinner som var 25 år i 2019, tjente 95,4 prosent av det menn gjør. Ser vi derimot på kvinner som fylte 55 i 2019, er situasjonen en annen: De tjente bare 83,7 prosent av det menn gjør i gjennomsnitt.

Høyere utdanning = høyere lønn?

Gjennomsnittlig månedslønn i Norge var i 2020 48 750 kr. Det er samtidig store forskjeller mellom personer som har studert på høyskole/universitet og de som har grunnskole som høyeste utdanningsnivå. Generelt øker lønnen for hvert nye utdanningsnivå en person når. Men ingen regel uten unntak: Enkelte yrker har kort utdanning og høy lønn, for eksempel lokomotivfører og heismontør.

Gjennomsnittlig månedslønn etter utdanningsnivå i Norge:

  • Gjennomsnittslønn for personer med fullført grunnskoleutdanning: 37 070 kr
  • Gjennomsnittslønn for personer med fullført videregående skole: 37 490 kr
  • Gjennomsnittslønn for personer med 1–4 års universitets- eller høyskoleutdanning: 42 070 kr
  • Gjennomsnittslønn for personer med mer enn 4 års universitets- eller høyskoleutdanning: 68 550 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB)

Kan lønn variere?

Lønn baseres vanligvis på et oppnådd resultat eller en gitt lengde arbeidet tid. Tidslønn kan for eksempel være timelønn, dagslønn eller månedslønn. I tillegg til disse, finnes det også andre typer lønn – dette de tre vanligste:

Prestasjonslønn innebærer at arbeidstakeren inngår en avtale om å oppnå spesielle resultater. Det kan for eksempel være å dele ut et visst antall flyveblader eller å skrive en artikkel for en forhåndsbestemt sum.

Akkordlønn betyr at arbeidstakeren får betalt etter utført arbeidsmengde. Det kan for eksempel innebære at arbeidstakeren får betalt etter hvor mange kilo bær som plukkes eller hvor mange trær som plantes på en dag.

Provisjonslønn innebærer at arbeidstakeren får en godtgjørelse som baseres på arbeidsprestasjonene over en viss periode. Det er for eksempel vanlig at eiendomsmeglere får en provisjon av salgene i løpet av en bestemt periode, eller at en selger får en del av eller hele månedslønnen etter at han eller hun har oppnådd salgsmålene sine.

Har du i din bedrift kontroll på lønnsforskjeller mellom kjønn?

Jobber du aktivt med ledelse og med dataene dine for å bidra til å minimere forskjellene? Er dette noe du tenker på ved rekruttering eller ved lønnsdiskusjoner? Har din bedrift et HR-system så er det enklere å få ut de riktige rapportene som vil gjøre det enklere å jobbe strategisk med disse utfordringene som fortsatt finnes i mange bedrifter. Hvor langt har dere kommet?

Om oss: SD Worx (tidligere Aditro) er et av Europas ledende selskaper innen HR & Lønn. Vi leverer både tjenester og systemer som hjelper norske og nordiske selskaper til en enklere håndtering av lønn og personal.