1. Home>
 2. Om oss>
 3. Kunder>

Vestfold og Telemark fylkeskommuner velger SD Worx

Vi skal levere et topp moderne lønnssystem til Vestfold og Telemark fylkeskommuner.

Moderne ERP-plattform for kommuner

SD Worx Lønn er en integrert del av løsningen til Xledger sin ERP-plattform mot offentlig sektor. Gudmund Larsen i SD Worx ser frem til å sammen med vår partner levere en topp løsning til norske kommuner.

Gudmund Larsen om effektivisering av lønn i kommunene

Lønn, HR og ERP for kommuner

Da Vestfold og Telemark fylkeskommuner skulle velge nytt ERP-system, var moderne teknologi og fremtidsrettede løsninger to viktige faktorer.

ERP inneholder kjernesystemer innen blant annet økonomi, HR, lønn og innkjøp. Det var derfor avgjørende for to digitalt modne fylkeskommuner med systemer som kan møte fremtidige behov.

ERP-plattformen var det beste alternativet

Anbudskonkurransen pågikk i mange måneder, og  Xledger Offentlig vant på samtlige kvalitetskriterier.

«Vi valgte en ERP-løsning som er moderne, fleksibel og fremtidsrettet. Den legger til rette for god kvalitetsforbedring, effektiv ressursutnytting og forenkling av arbeidsprosesser. Xledger Offentlig var det klart beste alternativet for oss.»

Dette forteller Elisabeth Gylder Vingereid, Fylkessjef Organisasjon og Digital utvikling, Telemark fylkeskommune og Bjørn Eirik Bergland, direktør for organisasjon, Vestfold fylkeskommuner.

Bygger en "best-of-breed" løsning til norske kommuner 

Xledger Offentlig blir med sin ERP-plattform hovedleverandør til Vestfold- og Telemark fylkeskommuner. De har sammen med sine partnere bygget en "best of breed" løsning for norske kommuner. ERP-plattformen består av Xledger sin egen økonomiløsning, SD Worx på HR og lønn, Mercell på ehandel og Propell.ai med sin KI løsning for inngående faktura. 

Løsningen er allerede i drift hos flere kommuner i Norge. 

To fremoverlente fylkeskommuner

SD Worx er strålende fornøyd med å få to nye framoverlente kunder som har fokus på økt digitalisering. Vi gleder oss til å være med å digitalisere arbeidet med lønn og HR forteller Gudmund Larsen i SD Worx.

Terje Hammerfjeld, CEO i Xledger Offentlig AS gleder seg til å komme i gang med implementeringen og til mange spennende år fremover som gode samarbeidspartnere. 

Vi håper at flere digitalt modne kommuner og fylkeskommuner ser verdien i det vi leverer av moderne løsninger innen ERP, Lønn og HR.

Orginalt er saken delt av Xledger Offentlig
 

  Lønn og HR for offentlig sektor

  Vi ser en endringsvillighet i offentlig sektor til å effektivisere og automatisere slik at prosesser innen for eksempel lønn og HR blir tilpasset en mer moderne verden. 

  Mer om løsningen for kommuner
  Lønnssystem for norske kommuner

  En guide til smart håndtering av lønn i offentlig sektor

  Les mer om kommunenes utgangspunkt for digital endring, fremtidens arbeidsliv i offentlig sektor og få råd fra eksperter innen HR og digital endring.

  Få gratis guide
  Les guide