1. Home>
  2. Inspirasjon>
  3. Workforce Management>
one way signs

Hvordan en talentmarkedsplass kan øke din interne mobilitet

Medgründer av huapii, Alice Tranchant

Med talentkrigen som pågår blant arbeidsgivere, prioriterer flere og flere bedrifter intern mobilitet. Likevel klarer ikke mange av dem å levere. «Fra motvillige ledere til dårlig databehandling, det er ofte mer enn ett hinder å overvinne», sier Alice Tranchant, medgründer av huapii. «Den gode nyheten er: en talentmarkedsplass kan få ting i bevegelse – bokstavelig talt.» 

Mål: Attraher, engasjer og behold

Forskning fra SD Worx indikerer at rundt 4 av 10 europeiske arbeidsgivere sliter med å finne talent. Dette bremser vekstpotensialet til tusenvis av organisasjoner. Å tiltrekke seg talenter er ikke det eneste problemet. Å engasjere og beholde talent ser ut til å være nesten like vanskelig – spesielt for større selskaper. Og hvis omsetningshastigheten øker, blir mangelen på tilstrekkelig tilsig bare mer bekymringsfull. 

«Med intern mobilitet løser du alle disse problemene», sier Alice Tranchant. «Du retter deg mot folk som allerede er i tråd med kulturen din, kjenner prosessene dine og – like viktig – ønsker å bli bemyndiget.» 

3 hindringer for intern mobilitet

Så hvorfor flytter ikke alle arbeidsgivere rundt på talentene sine slik at de får riktig talent til riktig jobb? 

Alice Tranchant: «Det er tre hindringer. Den største er mangelen på sentralisert kvalitetsdata. For eksempel, hva slags kompetanse har de ansatte og hvilke prosjekter er ledige? Disse dataene er ofte spredt eller eksisterer bare i hodene til folk. For det andre er siloer fortsatt veldig reelle i bedrifter, noe som fører til ineffektivt samarbeid og redusert åpenhet. Til slutt har ledere en tendens til å holde på sine beste arbeidere – også kjent som talenthamstring. En intern mobilitetsstrategi vil bare ha suksess hvis du overvinner disse tre hindringene.» 

The missing link: en digital markedsplass

«En digital talentmarkedsplass er en plattform der ansatte kan lage en profil med sine ferdigheter, interesser, karriereambisjoner, prosjektresultater og andre data. HR-ansatte legger derimot inn info om ledige stillinger, roller, prosjekter og mentorskap innad i organisasjonen. Plattformen matcher deretter ansatte til muligheter. Ved å gjøre det gir det bedrifter en måte å overvinne de tre viktigste hindringene for intern mobilitet.» 

Visualisering av data – En talentmarkedsplass hjelper arbeidsgivere med å identifisere styrker og opplæringsbehov, både på medarbeidernivå og organisasjonsnivå. Denne typen ferdighetskartlegging er avgjørende for intern mobilitet. 

Stimulerende samarbeid – Alle i organisasjonen har direkte tilgang til markedsplassen i løpet av sekunder. Ansatte kan ta de riktige handlingene for å flytte karrieren fremover, mens ledere får full synlighet av teamet som en helhet, og kan dermed bryte ned siloer. 

Betryggende ledere – Med en markedsplass tenker ikke ledere bare på hvem de kan miste, men også hvem de kan legge til i teamet. Dette utløser et mentalitetsskifte. Dessuten kan du motivere ledere som rekrutterer internt. 

For ansatte, av ansatte

«Det finnes mange verktøy for talentmarkedsplasser der ute, men de mest effektive setter de ansatte i sentrum. Plattformen må gi klare svar til dem på en brukervennlig måte. Hvis ikke, risikerer du å investere mye tid og penger i et verktøy ingen vil bruke.» 

«Dette innebærer at ansatte lager sin egen profil, uten behov for validering – på samme måte som LinkedIn. Tillit er nøkkelen. Andre kan gi tilbakemelding, men kan ikke endre informasjon. Plattformen foreslår da et bredt spekter av muligheter. Ikke bare åpne stillinger, men også utviklingsplaner, nye prosjekter, mentorskap og mer. På den måten får vi også kontakt med ansatte som trives der de er, men som kanskje er interessert i å videreformidle sin erfaring som mentor eller i å jobbe med et prosjekt utenfor deres daglige virkeområde.» 

En talentmarkedsplass gjør det mulig for ansatte å bli ambassadører for sine egne ferdigheter.” 

En direkte samtalestarter

«La meg være tydelig: du kan ikke sette opp en talentmarkedsplass og vente på at magien skal skje. Verktøyet er mulighetsskapende. Det avdekker muligheter for ansatte, som deretter kan være gjenstand for karrieresamtaler mellom de ansatte og deres ledere. Med andre ord, den virkelige magien skjer ansikt til ansikt, men en markedsplass gir næring til samtalen med de riktige spørsmålene. Dette er spesielt nyttig for ansatte som er mer introverte, samtidig som det også kan være en god måte å bli bedre kjent med fleksible arbeidere på.» 

“Mer enn noen gang må bedrifter stole på talentene sine for å lykkes. Målet: å få de rette menneskene på rett sted til rett tid.»

Vil du vite mer? Kontakt oss om du lurer på noe.