1. Home>
  2. Inspirasjon>
  3. Outsourcing Lønn>
2021

Trendene innen lønn 2021

I 2020 ble arbeidet med lønn preget av koronapandemien

2020 var et vanskelig og turbulent år for de som jobber med lønn. Store og raske endringer har preget arbeidet, og våre arbeidsmetoder har blitt sett i sømmene – og revidert. Men hvordan vil neste år se ut for lønnsavdelingen? Basert på 2020 ser vi fremover og ser nærmere på lønnstrender for 2021.

Som i alle bransjer har arbeid med lønn også blitt sterkt påvirket under pandemien. Raske endringer har gitt tonen for hele 2020, ikke minst som et resultat av de mange lovendringene som trådte i kraft på kort tid. Arbeidet ble hovedsakelig påvirket av endringene som var knyttet til kortvarig arbeid. Både lønnsavdelingene og lønnsleverandørene trengte å skifte fokus og finne de riktige løsningene for å forenkle håndteringen av de kortsiktige permitteringenes innvirkning på lønn. I tillegg til kortvarige permitteringer og økt sykefravær ble lovene om sykelønn endret.

En annen stor endring har vært at arbeidet fra den ene dagen til den andre måtte flyttes til hjemmekontor, noe som satte bedriftens vilkår for digitalt arbeid på prøve. Mange arbeidsprosesser har måttet revideres eller endres fullstendig da det for noen virksomheter ble oppdaget at de kanskje ikke var så digitale som de trodde.

Mange selskaper har også opplevd en presset økonomisk situasjon som følge av koronapandemien, som har skapt økt interesse for outsourcing av lønn som en måte å presse interne kostnader på. Å motta støtte i hele eller deler av arbeidet med lønn fra en ekstern part har blitt stadig mer aktuelt – også som en måte å sikre at arbeidet med lønn kan fortsette selv om mange blir syke.

Outsourcing av lønn vil fortsette som en økende trend i 2021

Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før vaksinen blir tilgjengelig for alle, og det er vanskelig å vite hvor lang tid pandemien vil påvirke hverdagen vår. Derfor vil det også være stort behov for støtte for hele eller deler av lønnsarbeidet i 2021. Situasjonen vi er i vil dermed fortsatt gi et økt behov for hjelp i saker knyttet til bl.a. lover og regler.

Generelt sett har lønns- og avtalehåndteringen de siste årene blitt stadig mer komplekst og fragmentert, og det er derfor ofte behov for ekstern hjelp for å holde seg oppdatert på endringene som skjer, og hvordan de skal opprettholdes i lønnssystemet. Internt er det sjelden tilstrekkelige ressurser til å holde seg oppdatert på denne typen spesialkompetanse over tid alene. Fokuset må være på det daglige arbeidet med å styre lønnsarbeidet, og det er derfor veldig vanskelig å skape de rette forholdene for å opprettholde og utvikle ny kunnskap. Spesialisert rådgivning som tilleggstjeneste blir derfor vanligere blant ledende lønnsleverandører.

Desentralisert lønnsadministrasjon

Historisk har lønnsarbeid vært en veldig sentralisert prosess som i alle henseender har tilhørt lønnskontoret. Tung administrasjon har derfor vært hverdagen til mange lønnsspesialister som sjelden har tid til å fokusere på mer kvalifisert og verdiskapende arbeid.

«Nå er trenden økt desentralisering, der kontroller, bekreftelser og godkjenninger i økende grad er basert på lederne i organisasjonen.»

Digital rapportering av for eksempel sykefravær, permisjon, reiseutgifter og utgifter er riktignok ikke noe nytt, men selv her legges en større del av ansvaret på de ansatte ved å gi dem stadig mer brukervennlige verktøy å jobbe med som er raskere og lettere å håndtere. Koronapandemien har også blitt en påminnelse om hvor viktig disse hjelpemidlene er i en tid da geografisk eksistens ikke må være avgjørende for at riktig informasjon skal rapporteres i tide.

Enklere løsninger og bedre integrasjoner

For å forbedre arbeidet med lønn og fordele ansvar for enkelte HR- og lønnsprosesser ut i selskapet, kreves det derfor at alle systemene og prosessene som samhandler i lønnshåndteringen er integrert i lønnssystemet på best mulig måte. Deler av prosesshåndteringen vil også gjøres enda enklere og tilgjengeliggjøres via apper. Her er en rekke teknologier som spiller inn – API-er, skybaserte integrasjons-plattformer, integrerte automatiseringsløsninger og så videre. Den fortsatte utviklingen av slik teknologi forbedrer forholdene for å gjøre data mer tilgjengelige mellom systemer og øker muligheten for automatisering – noe vi vil se mer av i 2021.

AI og Machine learning vil få større innvirkning innen lønnsarbeidet

Kunstig intelligens (AI) har vært diskutert i lang tid, men vi er fortsatt bare i startblokkene når det gjelder hvordan teknikkene som AI inkluderer kan forbedre arbeidet med lønn. Nå begynner imidlertid forskjellige applikasjoner av AI å ta av for alvor.

Det som allerede er brukt i dag, og som vil fortsette å utvikle seg de kommende årene, er muligheten til å finne avvik i store mengder lønnsdata, som manuelt tar enorme ressurser å finne. Det kan også dreie seg om prognoser, hovedsakelig for eksempel lønnskostnader og ferie, men vi vil snart også se en rekke nye applikasjoner av AI på andre deler av lønnsprosessen.

Uansett hvor viktig det er å holde seg oppdatert på de nye trendene og hele tiden se fremover, må man ikke glemme at det viktigste for lønnsavdelingen er at lønnen håndteres på en trygg og stabil måte. Lønnen må betales riktig og bokføres på riktig måte, til rett tid. De som bommer på dette risikerer mer enn bare et dårlig rykte blant de ansatte, de setter også tilliten blant kunder og eiere i fare.

Uansett hvor usikker tiden vi lever i, vil sikkerhet, kvalitet og ytelse alltid være i fokus i SD Worx (tidligere Aditro). Vil du vite mer om hvordan vi jobber for å opprettholde dette arbeidet, eller er du nysgjerrig på hvordan vi sørger for at systemene våre alltid er i forkant av teknologien? Kontakt oss!