1. Home>
 2. Inspirasjon>
 3. Outsourcing Lønn>
Man on the phone with a red overlay filter

CFO 2022: Veien til fremtidens lønnsfunksjon

Tips til en fremtidssikret, kostnadseffektiv og moderne lønnsadministrasjon

Forventningene til at digitale løsninger innen lønn, HR og økonomi skal effektivisere, skape økt lønnsomhet og få kontroll på de interne prosessene, er høye. Samtidig er utfordringene ofte mange – også for deg som økonomisjef. Det gjelder å henge med i svingene, skal du lykkes med å bli en vinner og skape fremtidens økonomifunksjon. Men det er mulig! Vi har tipsene som hjelper deg med å få på plass en fremtidssikret, kostnadseffektiv og moderne lønnsadministrasjon som bare fungerer.

Nye krav til økonomisjefen

Som økonomisjef har du i dag helt andre krav stilt til deg enn for bare noen få år siden. Som følge av digitaliseringen må du finne de mest kostnadseffektive digitale løsningene, ha en god IT-forståelse og være interessert nok til å henge med på den raske teknologiutviklingen. Det forventes i tillegg at du skal være med å fatte beslutninger i forbindelse med fremtidige organisasjonsendringer og være ansvarlig for organisasjonens digitaliseringsarbeid. Fra å ha et bakovervendt og kostnadsfokusert blikk, blir rollen din stadig mer strategisk og fremtidsfokusert.

For å være i stand til å tilby kjernevirksomheten bedre beslutningsgrunnlag, er du nødt til å samarbeide med IT, HR og andre avdelinger. Dette gir deg innsikt i hvordan digitalisering kan forbedre og effektivisere ulike deler av virksomheten, hvilke utfordringer og behov som finnes i organisasjonen, og hvilke IT-løsninger som vil hjelpe virksomheten mest.

Hvordan fremtidssikrer du økonomifunksjonen?

Stadig flere økonomisjefer strever med å utvikle en moderne økonomiavdeling. Men hva innebærer egentlig det? Ifølge en studie utført av McKinsey Global Institute er automatisering som regel det første steget. Undersøkelser viser at hele 42 prosent av prosessene i en økonomiavdeling kan automatiseres.

Som de fleste er klar over i dag, dreier automatisering seg stort sett om mer effektiv ressursbruk. Ofte stammer det fra et ønske om å oppnå høyere produktivitet og kvalitet i arbeidshverdagen (når de repetitive oppgavene forsvinner).

På denne måten bidrar automatisering blant annet til å kutte kostnader. Når det manuelle arbeidet automatiseres kan i tillegg spesialistene dine virkelig fokusere på å bli spesialister – noe som vil gjøre deg til en mer attraktiv arbeidsgiver.

Last ned CFO-guide:  6 faresignaler som viser at det er på tide å effektivisere lønnsfunksjonen 

Hva kan automatiseres?

I prinsippet kan de fleste prosesser automatiseres. I rapporten «Gartner Top Strategic Technology Trends for 2021» nevner Gartner blant annet trenden «Hyperautomation» – en tanke om at alt som kan automatiseres skal automatiseres. Via hyperautomation kan den digitale forretningsvirksomheten akselerere. Tradisjonelt er det først og fremst store volumer som krever manuelle arbeidsoppgaver der automatisering kan kutte mest unødvendig tidsbruk.

Det kan være prosesser der oppgaver:

 • utføres på rutine – og kanskje stopper opp når noen er borte
 • må registreres ulike steder – eller i ulike avdelinger
 • er forutsigbare og gjentas med jevne mellomrom
 • ofte fører til administrative feil som må korrigeres – kanskje fordi de sjeldent utføres og krever manual eller informasjonssøk

Hvordan kommer du i gang?

Analysebyrået Novus utførte i 2020 en undersøkelse blant 200 svenske bedrifter om effektene av koronautbruddet. Resultatene tyder på at krisen har fått svenske bedrifter til å skru opp tempoet på digitaliseringen, noe som styrker konkurransedyktigheten deres på både kort og lang sikt.

– Nøkkelen er å se på prosesser, organisasjon og teknologi parallelt. De som reagerer raskest vil også oppnå raske resultater, sier Allan Russel, administrerende direktør og gründer i Digital Strategi – bedriften som initierte undersøkelsen.

Skal du lykkes med å skape en moderne og lønnsom økonomifunksjon som effektiviserer virksomheten, er det viktig at ting blir gjort riktig fra starten av. Du bør sørge for at endringsarbeidet er forankret hos ledelsen og sikre at det blir satt av nok tid til prosjektet. Tenk også igjennom hvilke prosesser som kan automatiseres. Hva tar mest tid, har størst risiko for å generere feil eller må gjentas med jevne mellomrom?

Vurder også om dere bør hente inn ekstern hjelp eller om arbeidet bør settes ut til en outsourcing-leverandør. Det gir deg større spillerom og frigir mer tid til strategiske oppgaver og kjernevirksomhet, i tillegg til at du sikrer at økonomifunksjonen blir godt rustet for fremtiden. Velg en partner som tenker langsiktig og leverer kvalitet i tråd med dine behov, slik at du som økonomisjef sammen med ledelsen kan lede et vellykket endringsarbeid mot en moderne økonomifunksjon.

  Vil du vite mer?

  Slik kan du få en mer fremtidsrettet og moderne lønnsadministrasjon

  Book en 30 min. uforpliktende prat med en av våre eksperter om hvordan outsourcing av lønn kan passe ditt selskap, eller få mer inspirasjon og kunnskap ved å laste ned vår guide.

   La oss ta en prat...