1. Home>
 2. Inspirasjon>
 3. Digitalisering>
Woman on ipad

En status på digitaliseringen

Kronikken skrevet av Vivienne Karlsen, tidligere Managing Director i SD Worx Norge var først publisert i HR Magasinet, i mars 2022.

Digitalisering av HR-funksjonen

I mange år har vi har snakket om digital transformasjon, robuste organisasjoner og smidig arbeidsstyrke, men det eneste som egentlig er nytt er tempoet. I den sammenheng er det interessant å se på hvor HR-avdelingene egentlig står i dagens digitale landskap, og hvor prioriteringene deres ligger. Nå er ikke digital HR noe nytt, tvert imot – helt siden midten av 2000-tallet har vi snakket om digitalisering og automasjon.

Vi gjennomførte nylig en nordisk og europeisk undersøkelse om digitalisering av HR-funksjonen. Den går i dybden på hvilken digital status de tre hjørnestenene i HR-økosystemet er i; operasjonell effektivitet (drift), digital transformasjon, og medarbeideropplevelse.

Et punkt som kommer tydelig frem er anerkjennelsen av at kjerne-HR er spesielt viktig, og med tanke på digitalisering sier over 70 prosent av de 3000 HR-ekspertene vi snakket med at selskapet deres allerede bruker en digital plattform til sin Core HR.

Ansatte trives dårligere

Undersøkelsen viser at digitaliseringsarbeidet i bransjen først og fremst er rettet mot å forenkle HR-arbeid som innebærer transaksjonsprosesser og styringssystemer, og mindre fokus på verktøy for og til ansatte. Det vil si at oppgaver som lønnsstyring, tidsstyring og kostnadsstyring får høyere oppslutning enn verktøy som måler for eksempel medarbeiderengasjement. Og dette er interessant, fordi over en tredjedel av selskapene ser på medarbeiderengasjement som en av sine topp fem største HR-utfordringer. Og det med god grunn skal vi tro undersøkelsen; nesten én av tre ansatte hevder at de trives dårligere nå enn før pandemien.

Under halvparten er positive til sin bedrifts HR-tilnærming. Så når vi ser på hvordan ansatte generelt oppfatter HR-tjenestene til sin bedrift kan man konkludere med at det fortsatt er mye å gjøre.

Teknologi har kraften

Medarbeidertilfredshet er et komplekst konsept, men en ting er sikkert, brukt på en smart måte har teknologi kraften til å gjøre en forskjell. Når det er sagt, teknologi vil alltid være et verktøy og HR vil alltid kreve et menneskelig preg, likevel – ved å integrere teknologi i prosessene, kan man kombinere det beste fra begge verdener.

Det sagt – et viktig element når det kommer til digital transformasjon er organisasjonskultur. Hvis de ansatte ikke kan, eller vil bruke nødvendig teknologi, er de digitale løsningene verdiløse.

Transformasjon kan være både tungt, tregt og kostbart. Konklusjonen er; når det kommer til de harde verdiene innen HR har vi kommet langt med digitaliseringen, men når det kommer til de myke verdiene har vi fortsatt en vei å gå. Heldigvis er det fanget opp, og er høyt på listen over bekymringer – som i dette tilfellet faktisk er positivt.

  Gratis ebook

  Top 10 HR-utfordringer i 2022

  Vi har spurt nesten 3000 europeiske selskaper hva deres største HR-utfordringer er og bedt 10 eksperter fortelle om hvordan du best kan møte disse utfordringene og snu de til muligheter. Resultatet får du i denne ebook.

   Last ned ebook!