1. Home>
  2. Om oss>
  3. Nyheter & Presse>

Visste du at du kan forenkle pensjonsrapporteringen din?

Jobber du med lønn og HR? Synes du pensjon og pensjonsrapportering er litt vanskelig? Skulle du ønske at du slapp å forholde deg til dette, slik at du heller kan bruke tid og ressurser på andre ting? Da bør du lese videre.

Det er viktig at du som arbeidsgiver sørger for korrekt rapportering i a-meldingen.

Pensjonslovgivningen sier at private arbeidsgivere, som oppfyller kravene til OTP, er pålagt å opprette tjenestepensjonsordning og spare til sine ansatte. I a-meldingen skal du oppgi hvilken pensjonsleverandør du har inngått avtale med. Den eller de pensjonsleverandørene du har avtale med får da tilgang til å hente inntektsopplysninger fra Skatteetaten og arbeidsforholdsopplysninger fra NAV. Til sammen får pensjonsleverandøren tilgang til alle opplysninger de trenger for å sikre at dine ansatte får riktig pensjonsgrunnlag.

Hvilke pensjonsleverandører kan bruke opplysninger fra a-meldingen?

Skattemyndighetene kan utlevere de nødvendige opplysningene til alle pensjonsleverandører som har tjenestepensjon etter en av de tre OTP-lovene (foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven eller tjenestepensjonsloven). I praksis vil det si at alle pensjonsleverandører kan hente opplysningene de trenger fra a-meldingen. Dersom du rapporterer pensjon i en portalløsning, som fil fra lønnssystemet eller lignende – be din pensjonsleverandør om å heller hente disse opplysningene fra a-meldingen.

Hva må du som arbeidsgiver tenke på?

For at pensjonsgrunnlaget skal bli korrekt er det viktig at du som arbeidsgiver sørger for korrekt rapportering i a-meldingen.

Disse opplysningene er spesielt viktige for pensjonsrapporteringen:

  • Ansattdato
  • Sluttdato med opplysning om årsak
  • Lønn
  • Stillingsprosent og/eller timer
  • Fravær som sykdom, permisjon eller permittering

Hva gjør du nå?

Dersom du fortsatt rapporterer pensjon utenfor a-meldingen vil neste steg være å ta kontakt med din pensjonsleverandør og be om at opplysningene hentes direkte fra a-meldingen i stedet. Slik unngår du dobbeltrapportering og sikrer at pensjonsrapporteringen din blir korrekt.