1. Home>
  2. Om oss>
  3. Nyheter & Presse>

Arbeidsgivere om KI: En av fire tror mange arbeidsplasser blir overflødige

I en allerede usikker økonomisk tid, forventer et betydelig antall av norske arbeidsgivere at stillinger vil forsvinne som følge av kunstig intelligens. Det skaper bekymring, men kan vise seg å bli noe positivt for samfunnet. 
AI_PR_1200x800_JPG.jpg

En av fire tror mange arbeidsplasser blir overflødige 

Det kommer frem i en fersk undersøkelse gjennomført av SD Worx, en ledende leverandør av HR-tjenester i Europa. 

I den svarer nærmere 25 prosent av de spurte arbeidsgiverne i Norge at de ser for seg at mange arbeidsplasser i deres selskap vil bli overflødige når kunstig intelligens tas i bruk. To av fem norske arbeidsgivere svarer at KI ikke vil ha den effekten på de ansatte. Undersøkelsen er representativ for Norge. 

 – Kunstig intelligens kommer til å bli viktig på mange arbeidsplasser fremover og da er det tydelig at både arbeidsgivere og arbeidstakere må forholde seg til dette fremover. Vi tror at mange arbeidsplasser kan bli mer effektive av å bruke KI, sier Rune Alvestad i SD Worx. 

– Vi har stor tro på at dette vil være en positiv utvikling for arbeidslivet, at det vil føre til høyere produktivitet og mer fleksibilitet. Kanskje det vil skape mer velstand og gi oss mer fritid.  

Inflasjon, høye renter og dyrtid kan øke frykten i befolkningen for at AI skal medføre at flere arbeidsplasser skal bli overflødige. I den samme undersøkelsen svarer 25 prosent av ansatte som bruker kunstig intelligens at de er bekymret for at dette kommer til å gjøre arbeidsoppgavene deres overflødige. Tre av fem (60 prosent) av dem som bruker KI svarer at de ikke har denne bekymringen.  

Kun 11 % bruker AI i dag 

- og kun én av tre bedrifter forteller at de er i ferd med å investere i KI

Kun 11 prosent av de spurte arbeidstakerne svarer at de bruker kunstig intelligens på arbeidsplassen. Av de som bruker det, svarer nesten 68 prosent at de er vesentlig mer produktive som følge av KI. Fra arbeidsgiversiden svarer én av tre at de er i ferd med å investere i kunstig intelligens som en støtte til arbeidsplassen.  

– Undersøkelsen viser at arbeidsmarkedet er i stor endring som følge av kunstig intelligens og at dette vil påvirke svært mange norske arbeidsplasser. Flere yrkesgrupper vil oppleve en stor effektivisering ved at den ansatte kan benytte AI for å løse deler av oppgavene. Dette har vi tro på at kan løse flere av utfordringene som norsk arbeidsliv står overfor i tiden fremover, sier Rune Alvestad, leder i SD Worx Norge. 

Innen HR svarer mange av arbeidsgiverne at de allerede har tatt i bruk KI/AI. 1 av fire svarer at denne teknologien har hjulpet dem med å automatisere rutineprosesser og like mange svarer at de bruker det til dataanalyser og forutsigelser.  

 

Om undersøkelsen:  

SD Worx er en av de ledende leverandørene av løsninger og tjenester innen HR og lønn i Norge og gjennomfører jevnlig undersøkelser for å forstå hva som virkelig betyr noe for arbeidsgivere og ansatte. Denne undersøkelsen har blitt gjennomført blant over 5000 selskaper i Europa og blant 18.000 arbeidstakere. Resultatene er vektet og garanterer en pålitelig representasjon av arbeidsmarkedet i hvert land.