1. Home>
  2. Om oss>
  3. Nyheter & Presse>

Ny undersøkelse: Mer enn 4 av 10 nordmenn opplever økonomisk stress

Høye matvarepriser, gjentatte renteøkninger og inflasjon. 43 prosent av nordmenn sier at de nå opplever økonomisk stress. Samtidig reagerer flere på feilkalkuleringer av lønn.
euBP - ein Blick auf die Rechtsgrundlage

43 % av de ansatte føler på økonomisk stress

Høye matvarepriser, gjentatte renteøkninger og inflasjon. 43 prosent av nordmenn sier at de nå opplever økonomisk stress. Samtidig reagerer flere på feilkalkuleringer av lønn.  

I en fersk undersøkelse fra SD Worx, en av de ledende leverandørene av tjenester og løsninger innen HR- og Lønn i Europa, kommer det frem hvor stor del av befolkningen som er preget av at de har det tøft økonomisk. Kun drøye 34 prosent av de spurte sier at de ikke opplever økonomisk stress, mens 43 prosent sier at de opplever dette. I overkant av 21 prosent har en nøytral tilnærming til dette. Undersøkelsen er representativ for Norge. 

Den mentale tilstanden er den største utfordringen 

De ferskeste tallene fra Statistisk sentralbyrå er fra 2022 og skisserte av i overkant av 20 prosent av befolkningen er i en husholdning som ikke kan håndtere en uforutsett utgift. Siden det har rentene og prisene på det meste i samfunnet steget en rekke ganger, og den ferske undersøkelsen fra SD Worx viser tydelig at mange fortsatt sliter med økonomien.  

– At undersøkelsen vi gjorde viser at mange opplever økonomisk stress er ingen overraskelse, sier Maria Andreasson, Head of Marketing i SD Worx Norge. 

– Også på arbeidsgiversiden er det mange som legger merke til at dette preger de ansatte og over 40 prosent av de spurte arbeidsgiverne i undersøkelsen sier at den mentale, emosjonelle og fysiske tilstanden på de ansatte er en av de største utfordringene de har på HR-siden. 

Bør være ekstremt korrekt hvis du jobber med lønn 

I 2023 opplevde 1 av 5 av de spurte i undersøkelse at det var feil med kalkulasjonen av lønnen deres, og 6,3 prosent opplevde forsinkelser i utbetalingen av sin lønn.  

– Usikkerhet er en stor kilde til stress, og da ville jeg som arbeidsgiver vært svært nøyaktig med utbetalingsdatoer og at lønnen er kalkulert riktig, forteller Anne Østraat, leder for lønnstjenester i SD Worx.   

17,3 prosent opplevde at de ikke ble informert om feilkalkuleringer av lønn raskt etter at det skjedde, og at det tok tid før det ble rettet opp. Samtidig sier mer enn 1 av 10 av arbeidstakerne at de synes lønnsslippen sin er uoversiktlig.  

– For mange kan noen tusenlapper være forskjellen på om de klarer seg denne måneden eller ikke. At du informerer og korrigerer raskt når noe er galt, bør være høyt oppe på prioriteringslisten, mener Anne Østraat. Derfor er det viktig å både ha kompetansen og kapasiteten i lønnsteamet ditt.  

5,7 prosent opplever at de ikke får gode nok svar når de har spørsmål om lønn og lønnsslippen fra arbeidsgiver. Syv prosent er misfornøyde med punktligheten for når lønnen utbetales. 46,1 prosent av ansatte skulle ønske de kunne få tilgang til datagrunnlaget lønnen blir kalkulert ut ifra.  

– Det er nok flere spørsmål i nedgangstider om lønn til HR-avdelingen. Da er det ekstra viktig å være tydelig og nøyaktig på lønnsslippen, samt tilgjengelig for å besvare spørsmål, sier Anne Østraat i SD Worx.  

Resultatene viser også at rundt seks prosent av arbeidsgiverne er misfornøyde med den generelle lønnsadministrasjonen i selskapet. Organisasjoner sliter fortsatt med flere utfordringer, inkludert hastighet og effektivitet i lønnsbehandling. Dog er majoriteten av arbeidsgiverne fornøyd med den lønnstjenesten som blir levert.