1. Home>
 2. Om oss>
 3. Nyheter & Presse>

Nye regler for arbeidsavtaler fra 1 juli

De nye reglene fra 1. juli innebærer endringer som påvirker innholdet i arbeidsavtaler.

Nye regler for arbeidsavtaler fra 1 juli

EmploymentContract_1200x800

Fra 1. juli trer nye regler for arbeidsavtaler i kraft. 

Reglene innebærer endringer som påvirker innholdet i arbeidsavtaler. Som arbeidsgiver må du sørge for å oppdatere dine eksisterende maler for å sikre samsvar med de nye kravene. 

Arbeidsavtalene skal fra 1. juli inneholde flere opplysninger enn tidligere, som blant annet informasjon om: 

 • All betalt fravær som gis fra arbeidsgiver, for eksempel velferdspermisjoner ol..
 • Fremgangsmåte ved oppsigelse, både fra arbeidstaker og arbeidgiver sin side.
 • Ordninger og rutiner for vaktendringer, mertid og overtid.
 • All lønnsinformasjon, ikke bare fastlønn eller timesbetaling men også overtidsbetalinger, bonusordninger ol.
 • Arbeidstidsvariasjoner dersom det er variabel arbeidstid i ulike tidsrom.
 • Arbeidssted/arbeidsplass (jobbadresse eller hjemmeadresse dersom hjemmekontor).
 • Hvilke kompetanseutviklingsmuligheter arbeidsgiver tilbyr.

Informasjon om noen av punktene kan gis ved å henvise til aktuelle lover, forskrifter og tariffavtaler, men det presiseres at henvisning til en personalhåndbok ikke er tilstrekkelig. 

Fristene for skriftlig arbeidsavtale blir kortere

Fristene for inngåelse av skriftlige arbeidsavtaler blir kortere, spesielt for arbeidsforhold med en varighet på over en måned, der må avtalen være signert senest sju dager etter at arbeidsforholdet har startet. Er arbeidsperioden kortere enn en måned må den inngås med en gang.

Eventuelle konsekvenser dersom du ikke har arbeidsavtalene i orden

Manglende opplysninger kan ha negative konsekvenser for deg som arbeidsgiver, som eksempel:

 • Har du ikke opplyst i avtalen at ansettelsen er midlertidig så legges det til grunn at det er en fast ansettelse. 
 • Har du ikke opplyst om hvor stor stillingen er, så er det arbeidstakeres påstand som legges til grunn. 

Endringene gjelder for avtaler inngått etter 1. juli 2024, men eksisterende avtaler må oppdateres hvis arbeidstakeren krever det. Det gjøres også andre endringer i arbeidsmiljøloven for å tilpasse seg EU-direktivet om tydlige og forutsigbare arbeidsvilkår (arbeidsvilkårsdirektivet).

Som arbeidsgiver er det viktig å sørge for at du har oppdaterte maler for dine arbeidsavtaler. 

Bruker du SD Worx HR?

Har du behov for bistand fra oss i forhold til disse endringene, er det viktig at du bestiller bistand via kundeportalen i god tid før 1 juli.