1. Home>
  2. Om oss>
  3. Nyheter & Presse>

Uvanlig å outsource 100 % av lønnshåndteringen i Norge 

Transparence-entreprise-salaries-collaborateurs

Kun 3 % av norske bedrifter outsourcer hele lønnsadministrasjonen i Norge  

7,1 % av selskapene i Europa har outsourcet hele lønnsadministrasjonen. Norge skiller seg ut, med en andel på kun 3 prosent. Her ser vi stor forskjell fra vårt naboland Finland, der hele 15,3 % setter bort hele lønnshåndteringen til en partner.  

Dette fremgår av en fersk undersøkelse utført av SD Worx, Europas ledende leverandør av løsninger og tjenester innen HR og Lønn. Undersøkelsen omfatter 5 118 bedrifter og organisasjoner i 18 europeiske land. 300 av deltakerne er fra Norge. 

21 % prosent av bedriftene i Norge har et egenutviklet lønnssystem – lavest i Europa 

Kun 21 % av prosent av norske bedrifter bruker et egenutviklet lønnssystem, det er lavest i Europa der snittet ligger på 32 %. 29% prosent av norske bedrifter bruker en ren skyløsning (SaaS) for lønnshåndtering, og hele 36 % bruker fortsatt applikasjoner fra eksterne leverandører som ikke er skytjenester (on-premise eller private cloud/hosted). 13,6% prosent setter bort mesteparten av lønnshåndteringen, inkludert system- og lønnsapplikasjonene, til eksterne leverandører. Kun 3 % har satt bort hele lønnsadministrasjonen, system, lønn og lønnsupport, til en partner. 

I motsetning til Europa generelt, foretrekker norske selskaper som outsourcer lønn å gjøre det til leverandører som spesialiserer seg på lønn. For Europa generelt er leverandører som jobber med regnskap og andre generelle finansielle tjenester det mest populære valget. Generelle regnskapsbyråer er mest populære blant de minste selskapene. Blant de største selskapene er leverandører med ekspertise på lønn det vanligste valget for outsourcing. 

Utfordringer med lønnsadministrasjon 

Norske selskaper oppgir at dette er de største utfordringene med lønnshåndteringen:   

  • Evne til å ha kontroll på lønnskostnader (34%) 
  • Rask og effektiv lønnshåndtering (33%) 
  • Nøyaktighet (32%) 
  • Optimalisering av brukeropplevelsen knyttet til lønn (29%) 
  • Integrasjon med andre løsninger (25%) 

Bedrifter med blandede løsninger, en miks av intern og outsourcet lønnshåndtering, opplever større utfordringer enn de som håndterer alt selv eller de som outsourcer alt (de opplever minst utfordringer). 

71 prosent i Norge er fornøyd med lønnshåndteringen 

Det er gledelig at andelen bedrifter i Europa som er misfornøyde med lønnshåndteringen synker. I årets undersøkelse oppgir kun 5,7 prosent av norske bedrifter at de er misfornøyde og 71 prosent er fornøyd med lønnshåndteringen på generell basis.  

76 % av norske selskaper er fornøyd med punktligheten av lønnsutbetalinger, 80 % med nøyaktighet og kvalitet på lønnsutbetalingen og 74 % med sikkerheten på sine lønnsdata.  

Hele 11 % av arbeidstakerne oppgir at de har vanskeligheter med å skjønne alt som står på lønnsslippen.

Det er fortsatt rom for forbedring, noe som er mulig ved å øke digitaliseringen. Et eksempel er lønn i sanntid, som fremskynder behandlingen og gjør at endringer får umiddelbar effekt. At stadig flere bedrifter integrerer lønnssystemer og prosesser med andre systemer, som HR og regnskap, øker også effektiviteten. 

– Innovasjon og digitalisering gjør lønnshåndteringen mer effektiv. Lovgivning, både på nasjonalt og europeisk nivå, blir stadig mer kompleks og endres raskere, noen ganger til og med tilbakevirkende kraft. Vi støtter våre kunder, både lokalt og internasjonalt, ved å informere, tilby opplæring, administrere prosesser og være tilgjengelig for support. En balanse mellom automatisering og personlige relasjoner med våre kunder, ansatte og arbeidsgivere skaper en smidig lønnsprosess, sier Rune Alvestad, Country Manager i SD Worx Norge.  

Om undersøkelsen 

SD Worx er Europas ledende leverandør av løsninger innen HR & Lønn. For å vite hva som er viktig for våre kunder, ansatte og arbeidsgivere, gjennomfører vi jevnlig undersøkelser. Den nyeste undersøkelsen, Navigator Series, hjelper organisasjoner med å navigere gjennom utfordringene med HR og lønn. Undersøkelsen ble gjennomført i 18 land i februar 2024, med totalt 5.118 deltakende bedrifter og organisasjoner (300 i Norge), og totalt 18.000 ansatte (1000 i Norge). De vektede resultatene sikrer en pålitelig fremstilling av forholdene i hvert land. 

Pressekontakt 

Maria Andreasson 
Head of Marketing, SD Worx Norge 
mia@sdworx.com