1. Home>
  2. Om oss>
  3. Nyheter & Presse>

1 av 4 mener sjefen hindrer deres personlige utvikling

Halvparten av norske bedrifter mangler nok personell til å håndtere alle nødvendige oppgaver. Samtidig finnes det få insentiver som skal sørge for at ansatte blir, deriblant gode nok utviklingsmuligheter. – Et paradoks, sier Rune Alvestad, direktør i HR-selskapet SD Worx. 

En av de mest effektive måtene å holde på ansatte på er å tilrettelegge for personlig utvikling. Men ifølge en omfattende undersøkelse utført av SD Worx opplever hele 1 av 4 at lederen deres regelrett hindrer dem i å utvikle seg. Av de spurte har kun 2 av 10 har en konkret utviklingsplan sammen med lederen sin. Det kommer fram i en omfattende undersøkelse utført av SD Worx. 

Samtidig svarer en tredjedel av ledere at de sliter med å gi sine ansatte opplærings-muligheter. Og til tross for den udiskutable betydningen av utdanning, oppgir nærmere en tredjedel av de undersøkte norske bedriftene at de har problemer med opplæring og utvikling. 42% mener de ikke har tid til å gjennomføre opplæring. Dette kan bidra til å forklare hvorfor nærmere 6 av 10 av arbeidstakere i Norge ikke deltok på noen kurs det siste året. 

– Samtidig ser vi at 34 % av selskaper har problemer med å tiltrekke seg nye talenter, og nesten like mange sliter med å beholde dem. For å konkurrere i kampen om talentene, bør selskaper revurdere hvordan de arbeider med kulturen i selskapet. God tilrettelegging for utvikling er et steg i riktig retning, mener Alvestad.   

Rekrutteringskampen tilspisser seg, samtidig som ledighet øker 

Deltakerne i undersøkelsen tror heller ikke at det vil bli enklere i framtiden. Blant annet innen IT og teknologi vil det være underskudd på 40.000 folk i 2030. 

Rapport fra NAV bekrefter også mangelen på arbeidskraft. Tross dette ser man likevel at arbeidsledigheten i Norge øker. 

– Påfallende nok svarer også 4 av 10 selskapene at de ikke har gjort noen endring i hvordan de rekrutterer, tross problemene de har med å tiltrekke seg arbeidskraft, sier Alvestad.  

40 prosent av HR-ansvarlige i Norge sier at de sliter med å rekruttere kvalifiserte arbeidstakere, og de samme trendene ser vi også hos naboene våre, hvor Sverige (43%) og Danmark (42%) sliter med det samme.  

En tredjedel ønsker heller ikke opplæring

60 prosent av nordmenn tror det vil være vanskelig å få seg ny jobb om de mister den de har i dagens arbeidsmarked. 41% av arbeidstakere som er bevisste på at de trenger kontinuerlig utvikling for å holde dem attraktive på arbeidsmarkedet, selv om denne bevisstheten avtar med alderen, spesielt over 55 år, og en tredjedel ønsker seg ikke mer opplæring. 

– Det er en paradoksal tid i arbeidsmarkedet for tiden. Bedrifter sliter med å finne kompetente folk, men ønsker ikke å lære opp sine egne. Over halvparten av selskapene i Norge mangler arbeidskraft, men har ikke endret rutinene for hvordan de rekrutterer. Og til slutt øker arbeidsledigheten, men 31 prosent sliter med å holde på folk. Det er tydelig at ledere må på banen for å snu de negative trendene, avslutter Alvestad.  

Om undersøkelsen

SD Worx samlet inn data fra 16 europeiske land: Østerrike, Belgia, Kroatia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Norge, Nederland, Polen, Spania, Sverige, Sveits og Storbritannia. Totalt 16.011 ansatte og 4.833 arbeidsgivere svarte på spørsmål fra SD Worx. Undersøkelsen er representativ for Norge.