1. Home>
  2. Om oss>
  3. Nyheter & Presse>

Ny undersøkelse: 1 av 10 kunne tenkt seg mindre ferie

Undersøkelsen fra SD Worx, Europas ledende leverandør av HR-tjenester, viser at 1 av 10 nordmenn kunne tenkt seg mindre ferie.

4 av 10 ønsker at de isteden for ferie fikk mer betalt

– I Norge er ferie blant de minst attraktive fordelene i arbeidslivet. 4 av 10 skulle heller ønske at de fikk mer betalt, sier Rune Alvestad, Country Manager i SD Worx Norge.

vczy

 

Ønsker seg mer fleksibilitet

En tendens som skiller seg sterkt ut i undersøkelsen er mangelen på fleksibilitet når det kommer til når en kan ta ut ferien.

– Her kan det se ut som nordmenn føler seg låst av den klassiske «fire uker i juli», og halvparten av oss skulle ønske at vi kunne ta ut ferie når som helst, sier Rune Alvestad i SD Worx.

Norge er også minst fleksible når det kommer til hvordan du kan ta ut ferie, og vi er på topp i Europa når det gjelder å overføre ferie fra ett år til et annet. Samtidig er vi det landet hvor det er vanskeligst å få ubrukt ferie utbetalt som lønn. I Italia mener hele 38,8 prosent at det er enkelt å få utbetalt utestående ferie i lønn.

Spør om fri på kort varsel

Overraskende nok er det stor variasjon i hvor lenge før du må melde ønske om å ta ut ferie. 30 prosent sier ifra samme dag, og 32 prosent sier ifra 1-7 dager før ferien skal tas. Her, derimot, har vi blant de mest fleksible arbeidsgiverne, og kun 8 prosent krever at du sier ifra over en måned i forveien. Dobbelt så mange svenske og danske arbeidsgivere, og tre ganger så mange finske arbeidsgivere krever dette. 

Gode ferieløsninger i Norge

– Undersøkelsen viser at nordmenn i stor grad er fornøyde med sine ferieløsninger. Det reflekteres blant annet av at mer ferie er en av de minst attraktive fordelene i arbeidslivet, og at en av ti faktisk ønsker seg mindre ferie, avslutter Rune Alvestad i SD Worx.

 

Om undersøkelsen 

SD Worx, en ledende europeisk leverandør av HR og lønnstjenester, har som mål å skape den ideelle samklangen mellom bedriftens, HR-avdelingens og de ansattes behov. Dette er essensielt for å fremme suksess og bærekraftig vekst i organisasjoner. Gjennom grundige undersøkelser blant både arbeidsgivere og arbeidstakere, får vi innsikt i deres oppfatninger, meninger og tro når det gjelder arbeid og arbeidsmarkedet. 

Årets undersøkelse konsentrerte seg om tre overordnede temaer: digitalisering, talent og fleksibilitet. 

I februar 2023 samlet SD Worx inn data fra 16 European land: Østerrike, Belgia, Kroatia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Norge, Polen, Spania, Sverige, Sveits, Nederland og Storbritannia. Totalt 16 011 ansatte og 4 833 arbeidsgivere deltok, og resultatene ble vektet for å sikre en pålitelig representasjon av hvert lands arbeidsmarked.