1. Home>
 2. Om oss>
 3. Nyheter & Presse>

SD Worx fortsetter sin vekststrategi og rapporterer gode resultater for 2022

Digital increasing bar graph with businessman hand overlay

SD Worx, en av de ledende europeiske leverandørene av HR-løsninger, oppnådde en konsolidert omsetning  på 962,1 millioner euro  i 2022,  en økning på +12,1 % sammenlignet med 2021 (858,1 millioner euro). EBITDA vokste til 136,7 millioner euro, eller 18,3% mer sammenlignet med 2021 (115,6 millioner euro). Netto overskudd steg til 81 millioner euro, en økning på 73,1 % sammenlignet med 2021 (46,8 millioner euro).

  Komplett HR-tilbud for alle typer kunder i Europa

  SD Worx fortsatte sin vekststrategi i 2022, og oppnådde nok en gang tosifret veksttall. Veksten var både organisk og gjennom oppkjøp. I 2022 kjøpte SD Worx den kroatiske HR & lønnsleverandøren HRPRO, og gikk inn i  markeder i Sentral- og Sørøst-Europa. Med oppkjøpene av Integhro og Intelligo styrket selskapet sin posisjonering i henholdsvis Spania og Irland. Gjennom disse tre oppkjøpene utvidet SD Worx sin portefølje av egenutviklet programvare for lønn- og HR ytterligere, og styrket sin internasjonale posisjon.

  SD Worx Europe tok også en eierandel på 80% i huapii i fjor, og styrket dermed sin tjeneste innen Talent Management. Selskapet fortsatte å bygge sitt internasjonale tilbud på Lønn, Workforce Management, HRM og HR-analyse. Med alt dette tilbyr SD Worx sine kunder, fra mindre lokale selskaper til store multinasjonale organisasjoner, løsninger som lar dem administrere alle sine personalprosesser. Kundene kan også velge å outsource deler av, eller hele håndteringen til SD Worx.

  – Vi ser tilbake på 2022 med tilfredshet. Kjernevirksomheten vår går veldig bra: inntektene innen lønnsprogramvare og lønnstjenester økte med 19 % i 2022. Inntektene for våre tilbud rundt arbeidsstyring økte med nesten 16 %. Den forventede veksten i arbeidsmarkedet, som generelt sett er under press, materialiserte seg imidlertid ikke. For vår virksomhet rundt fleksibel arbeidskraft rapporterer vi et lite omsetningstap. Generelt sett er det fortsatt utfordrende tider, med krigen i Ukraina, høye energipriser og inflasjon. Kampen om talentene fortsetter også å spille en rolle, selv om vi ønsket 1.500 nye kolleger velkommen i fjor. Dermed fortsetter vi å investere i vår bærekraftige vekst, sier styreleder Filip Dierckx.

  – SD Worx har vokst raskt de siste årene, til å bli en europeisk HR-aktør, noe som gjør at vi kan tilby våre kunder flere og bedre lokale- og internasjonale løsninger. SD Worx har oppnådd en unik posisjon, med lokal tilstedeværelse i 26 land, og tilhørende kunnskap om lokal lovgivning om lønn og HR. Det er takket være våre engasjerte kolleger og lojale kunder at vi har oppnådd dette. Jeg vil gjerne uttrykke min takknemlighet til dem.

  I 2023 og de påfølgende årene vil vi fortsette å investere tungt for å ytterligere kunne hjelpe våre kunder, både lokale og internasjonale, fra små til store, med digitale løsninger, supplert med en personlig service som skaper merverdi. Vårt kundefokus og lokale tilbud, kombinert med det internasjonale tilbudet, er hvordan vi utgjør forskjellen, sier Kobe Verdonck, administrerende direktør i SD Worx.

  Flere detaljer finner du i denne rapporten.

   Statutory Audit

   Selskapets lovpålagte revisor Deloitte, representert av Ben Vandeweyer og Maurice Vrolix, bekrefter herved at den vedlagte balanseoppstillingen for SD Worx NV pr 31.12.2022, med tilhørende resultatregnskap og noteverk, ikke ennå er revidert. Deloitte har dermed ikke utstedt noen revisjonsberetning eller andre uttalelser relatert til regnskapsavslutningen.