1. Home>
 2. Om oss>
 3. Nyheter & Presse>

Store fremskritt i viktige miljøspørsmål

Høsten 2022 utførte SD Worx en vellykket resertifisering av sitt nordiske miljøstyringssystem, ISO 14001. Vi har også kartlagt vårt karbonutslipp og kan derfor iverksette tiltak for å redusere disse utslippene.

Resertifiseringen av miljøsystemet ISO 14001 betyr i praksis at en ekstern, dedikert enhet utfører en omfattende revisjon, det vil si en inspeksjon av selskapet for å sikre at kravene i standarden følges. Vår pålitelige partner for å gjennomføre ISO-revisjoner er Kiwa Inspecta. De har vært med oss ​​siden begynnelsen av vår ISO-reise.

Selve sertifiseringen er gyldig for tre år av gangen. I løpet av den tiden gjennomfører den eksterne partneren (i vårt tilfelle Kiwa Inspecta) en årlig tilsynsrevisjon. Dette for å sikre at det påkrevde kvalitetsnivået opprettholdes og at det gjennomføres kontinuerlige utviklingsaktiviteter i organisasjonen som en del av normal forretningsdrift.

I ISO-standardens tredje år er kravene mer omfattende. I stedet for bare å oppfylle kravene, må vi også sørge for å utvikle vår miljøbevissthet og lage konkrete miljøtiltak. I alle ISO-standarder er kontinuerlig utvikling en forutsetning for å oppfylle sertifiseringskravene.

 

Karbonutslipp og utslippsreduksjoner planlagt for 10 år fremover

På nordisk nivå har SD Worx valgt ISO 14001-standarden som grunnlag for sin miljøledelse, og vi har bygget en omfattende handlingsplan med utgangspunkt i denne.

Planen har et tidsperspektiv på 10 år. Den inkluderer overvåking av karbonavtrykket og en årlig kartlegging av vårt karbonutslipp for deretter å iverksette målrettede tiltak for å redusere utslippet. Vi vil gjøre en årlig oppdatering av fremgangen vår.

I 2020 var vårt karbonutslipp 1145 CO2t. Rett etter det første året klarte vi å redusere fotavtrykket med ca. 25 %, slik at utslippene våre i 2021 bare var 857 CO2t.

  Karbonfotavtrykk 2021 vs 2022

  Som skytjenesteleverandør er ikke karbonutslippet vårt spesielt stort, men vi ønsker likevel å følge nøye med på utviklingen og sørge for å iverksette tiltak som kan redusere det utslippet vi faktisk har.

   

  Miljøeffektiviteten forbedres gjennom samarbeid

  Alle bedrifter bør bidra til å nå FNs miljømål for bærekraftig utvikling innen 2030.

  Vi oppfordrer også våre kunder til å vurdere enda mer effektive måter å jobbe på for å minimere utslipp. I tillegg oppfordrer vi våre kunder til å kontakte oss dersom dere har ideer til hvordan vi kan forbedre miljøeffektiviteten, slik at vi kan gjøre det samme.

  I starten av 2023 vil vi fortelle mer detaljert om realiseringen av de første utslippskompensasjonene våre og vi vil avsløre hvilke prosjekter vi har investert i for å kompensere for våre utslipp.

  Hva slags miljøtiltak har bedriften din? Vet du hva bedriftens karbonavtrykk er?

   

  ISO 14001-sertifikatet forteller om organisasjonens verdier

  Hva er ISO 14001-sertifikatet?

  ISO 14001 er et sertifikat som fokuserer på miljøledelse. Det definerer hvordan organisasjoner tar hensyn til miljøaspekter i sin virksomhet. Formålet med standarden er å gi organisasjonen et referanserammeverk for miljøvern med krav og retningslinjer for bruk. En ISO 14001-sertifisert organisasjon forplikter seg også til å overholde disse kravene.

  Hva er målet med ISO 14001-sertifikatet?

  Generelt er målet med sertifikatet å påvirke globale problemer i positiv retning, som klimaendringer og global oppvarming. Vi ønsker også å sikre, i samsvar med våre verdier, at alt personell har en miljøvennlig og bærekraftig tankegang i alt vi gjør.

   

  For mer informasjon:

  Laura Antila

  Kvalitetssjef

  laura.antila@sdworx.com