1. Home>
  2. Om oss>
  3. Nyheter & Presse>

Mer enn to tredjedeler mener at eksternt arbeid gir fordeler for balansen mellom arbeid og fritid

Fleksibilitet som eksternt arbeid er en av hovedårsakene til at ansatte blir hos sin nåværende arbeidsgiver.

En ny undersøkelse om utviklingen av fjernarbeid viser tydelig at fjernarbeid er noe de fleste arbeidstakere krever i dag. Likevel er det bare fire av ti norske arbeidsgivere som tilbyr denne muligheten.

Dette fremgår av en europeisk undersøkelse av 4371 selskaper utført av den ledende europeiske HR- og lønnsleverandøren SD Worx.

-    Fjernarbeid fører til større frihet til å håndtere god balanse mellom arbeid og fritid. Samtidig står mange overfor utfordringer med å definere arbeidet sitt riktig. Produktivitetstallene viser store ulikheter, det forteller oss at folk opplever fjernarbeid svært forskjellig, ikke alle takler det like bra, sier Per Landaas, Fagansvarlig HR, SD Worx Norge

Fjernarbeid er både produktivt og utfordrende

To tredjedeler av norske ansatte mener at fjernarbeid gir flere fordeler enn ulemper. I tillegg antas det at fjernarbeid bidrar til høyere individuell produktivitet. 44 prosent av respondentene uttalte også i undersøkelsen at eksternt arbeid bidrar til høyere produktivitet når man jobber sammen med andre, og at det ikke trenger å være et hinder for effektivitet.

Men - fjernarbeid byr også på utfordringer. Flere enn seks av ti sier det er mindre sannsynlig at de melder fra om sykefravær når de jobber hjemmefra, og omtrent halvparten (49,2%) sier de jobber flere timer på en dag på hjemmekontoret, enn på kontoret. 

Litt over en tredjedel føler seg mer isolert og mener de mister kontakten med sine kollegaer, mens hele 30 prosent opplever psykiske problemer av å jobbe isolert.  

Hjemmekontor to til tre dager i uken

Mer enn to tredjedeler (65%) ønsker å jobbe hjemmefra to til tre dager i uken. Ikke overraskende er mandag og fredag de mest populære dagene for nordmenn å jobbe hjemmefra på.

Undersøkelsen viser imidlertid en kontrast her, for selv om 65 prosent indikerer at de foretrekker å jobbe hjemme to til tre dager i uken, mener over halvparten (51%) av respondentene at det er viktig å se kollegaer på arbeidsplassen hver dag. Balansen mellom ønsket antall dager med eksternt arbeid, og antall dager som trengs for å opprettholde kontakten med kolleger på arbeidsplassen, er en utfordring.  

-    Vi anbefaler å utvikle fjernarbeid basert på tre grunnpilarer: produktivitet, tilkobling og ferdigheter. Og husk alltid at enkeltpersoner og team er forskjellige. Vurder hvem som drar nytte av eksternt arbeid når det gjelder produktivitet, og i hvilken grad ansatte og ledere har de rette ferdighetene til å kunne håndtere eksternt arbeid på en god måte. Behovet for kontakt med kolleger bør ikke undervurderes, sosial kontakt sikrer større engasjement for organisasjonen. Avtaler om hvordan man holder kontakten med kollegaer – hva du gjør via e-post eller chat, eller hvor ofte du konsulterer over telefon – kan være avgjørende for å organisere arbeid på en håndterlig måte, avslutter Per Landaas, Fagansvarlig HR i SD Worx Norge.