1. Home>
  2. Om oss>
  3. Nyheter & Presse>

Hvilke rettigheter har du som forelder til barn som rammes av lærerstreik?

Lærerstreiken i juni 2022, er den lengste lærerstreiken i Norges historie.

Hvilke rettigheter har du?

Som arbeidstaker har du etter loven ingen rettigheter til fri med lønn dersom barnet ditt ikke kan gå på skolen på grunn av streik. Arbeidsgiver har heller ingen plikt til å tilrettelegge for deg, men det vil ofte være i begges interesse å finne frem til løsninger som fungerer for begge parter. 
 

Her er 6 muligheter for deg som rammes av streiken: 

1. Ferie 

Dersom du ikke har brukt opp ferien for i år kan du be arbeidsgiver om å få avvikle ferie nå i forbindelse med streiken. 

2. Neste års ferie 

Om du allerede har brukt opp årets ferie kan du søke om å bruke deler av neste års ferie allerede nå. Ferieloven gir deg mulighet til å overføre to uker av neste års lovfestede ferie til i år. I tillegg har mange arbeidstakere avtale om fire eller fem feriedager utover dette. Disse kan fritt overføres mellom år etter avtale med arbeidsgiver. Til sammen gir dette opptil tre uker ferietid som du kan overføre fra neste år, gitt at arbeidsgiver tillater det. 

3. Permisjon uten lønn 

Dette kan være et kostbart alternativ dersom streiken blir langvarig. Dersom du får innvilget permisjon uten lønn, er det også viktig å være oppmerksom på de konsekvensene dette kan ha. Om du har ulønnet permisjon i mer enn to uker vil arbeidsforholdet anses som midlertidig avbrutt. I en slik permisjon vil arbeidsgiver ofte stoppe rettigheter du har i arbeidsforholdet, som for eksempel pensjons- og forsikringsordninger. Det betyr også at når du kommer tilbake fra en slik permisjon vil du blant annet måtte opparbeide deg sykepengerettigheter på nytt. Du kan lese mer om dette hos juristforbundet her

4. Hjemmekontor 

Dersom du har en jobb som gir muligheter for hjemmekontor kan dette være en god løsning. Slik kan du som arbeidstaker få gjennomført hele eller deler av arbeidsdagen hjemme. Denne løsningen har nok mange allerede fått kjennskap til gjennom årene med pandemi. 

5. Barn på arbeidsplassen 

Kanskje har du en arbeidsplass hvor du kan ta med barna? Dersom du jobber i en stor bedrift er dere kanskje flere som rammes av streiken slik at arbeidsplassen til og med kan dra nytte av å opprette et midlertidig tilbud for barnepass på arbeidsplassen. 

6. Hjelp av venner og familie 

Kanskje har du venner eller familie som jobber skift og har mulighet til å passe barna på dagtid? Kanskje det er andre foreldre på skolen du kan samarbeide med? Eller kanskje barnas besteforeldre er pensjonister som ønsker mer tid med barna på dagen? I så fall kan dette være en løsning som ikke krever fleksibilitet fra arbeidsgiver.