1. Home>
  2. Om oss>
  3. Nyheter & Presse>

Annenhver norsk bedrift mangler en nøytral rekrutteringspolitikk

Norway press 7

21.mai – Verdensdagen for kulturelt mangfold, dialog og utvikling

Hvordan ligger det egentlig an med oppmerksomheten på mangfold på arbeidsplassene våre? I dag forplikter 6 av 10 selskaper i Europa seg til en aktiv nøytral rekrutteringspolitikk. De er opptatt av likestilling, mangfold og inkludering ved rekruttering. Men når det gjelder systemer for overvåking og rapportering av mangfoldsmål, er det fortsatt en vei å gå.

En undersøkelse utført av iVox på vegne av SD Worx viser at 61 prosent av alle de spurte selskapene hevder å ha forpliktet seg til en nøytral rekrutteringspolitikk, med Irland (74 prosent), Storbritannia (68 prosent) og Belgia (69 prosent) på toppen av de europeiske rangeringene. I Norge er det bare 56 prosent som har vedtatt en nøytral rekrutteringspolitikk.

Spørsmålet er hvordan bedrifter synliggjør mål og handlinger rundt dette tema. Litt over halvparten av selskapene oppgir at de arrangerer aktiviteter om temaet mangfold, likestilling og inkludering. 60% av europeiske selskaper sier de har et sterkt fokus på å fremme en likeverdig og inkluderende arbeidskultur med sikte på å øke mangfoldet. Spesielt gjennom stillingsannonser (53 prosent) og eget nettsted (51 prosent) kommuniseres dette aktivt. Litt over halvparten av selskapene inkluderer det også i sine forretningsideer og forretningsvurderinger (51 prosent).

Intern opplæring for ledere

På samme måte involverer selskaper også aktivt sine ledere i sin mangfolds-, likestillings- og inkluderingspolitikk. Litt over halvparten (53 prosent) av de spurte selskapene vil gi intern opplæring i disse temaene for ledere og ledelse. Belgia legger bemerkelsesverdig liten innsats i dette, med bare 36 prosent.

Til tross for all innsats fra ledere, er det fortsatt mangel på klart definerte tiltak når det gjelder systematisk oppfølging, for eksempel et klart rapporteringssystem. Dette inkluderer evaluering av ledernes forpliktelse til å nå de foreslåtte mangfoldsmålene. Bare halvparten av europeiske selskaper gjennomførte en slik evaluering. 46 prosent av norske selskaper har et system for dette. Belgia henger etter med bare 29 prosent.

Store selskaper sliter mer med rapporteringen

Totalt sett hevder mindre enn halvparten av selskapene å aktivt opprettholde en plan som skisserer og sporer mangfoldsmål. Dette er spesielt merkbart i store (og internasjonale) selskaper med mer enn 250 ansatte. I dag er en ny europeisk lovgivning under arbeid som vil kreve at selskaper med mer enn 250 ansatte aktivt holder styr på slike mangfoldsmål fra og med 2023.

– Det er verdifullt for bedrifter å investere i et rapporteringssystem om sine handlinger når det gjelder mangfold, likestilling og inkludering. Data fra disse systemene gir et sterkt grunnlag for å optimalisere mangfoldspolitikken med konkrete og strukturerte tiltak. Systemene gir også svar på hva arbeidet med å øke mangfoldet og inkluderingen gir av resultater i praksis, sier Vivienne Karlsen, Managing Director i SD Worx Norge.

Henger sammen med trivsel og lønnsomhet

Bedrifter som bevisst jobber med problemstillinger knyttet til mangfold, likestilling og inkludering, har merkbart bedre evne til å tiltrekke seg, motivere og beholde ansatte. Forskning viser at det også ofte er disse selskapene som rapporterer om høy produktivitet og lønnsomhet.

– Spesielt er det en økende trend blant den yngre generasjonen ansatte når det gjelder å ta hensyn til mangfold, likestilling og inkludering på arbeidsplassen. Det vil påvirke fremtiden og hvordan selskaper vil rekruttere nye medarbeidere. Ikke bare en god lønn og en sunn balanse mellom arbeid og fritid er uunnværlig, men i hvilken grad selskaper posisjonerer seg og handler er avgjørende for mange, avslutter Karlsen.