1. Home>
  2. Om oss>
  3. Nyheter & Presse>

Kronikk: Bærekraft handler ikke om å sammenligne seg med andre

Norway pine trees

Det stormer utenfor vinduet, men som vi har sett de siste årene oppfører været seg annerledes nå sammenlignet med tidligere. Det er betydelig mer nedbør, flom og det er varmere rundt om i verden. Mennesker, dyr og natur har allerede blitt offer for den raske fremdriften av klimakrisen.

For å bremse utviklingen må vi alle trekke lasset. Og gjøre litt mer.

Jobber du i et IT-selskap, bidrar du sannsynligvis ikke så mye til de enorme utslippene som bedrifter slipper ut globalt hver dag. Selv hadde jeg inntrykk av at vårt preg på miljøet ikke var spesielt merkbart da vi jobber med HR og lønnsadministrasjon. Ikke sammenlignet med mange andre bransjer. Men bærekraftsarbeid handler ikke om å sammenligne seg med andre.

En arbeidsplass består av mange mindre deler som til sammen fører til store klimaavtrykk. Alle bedrifter kan trekke sine krefter og vurdere hvilket ansvar de har.

Vi vil oppnå karbonnøytralitet

Med den innsikten valgte vi å vurdere hvordan vi kan bygge en mer bærekraftig virksomhet. Vi ønsket å gå bort fra intern miljøpolitikk som ikke bidro til endring, og i stedet handle helhjertet for å oppnå karbonnøytralitet.

Arbeidet handlet om først å se oss selv i speilet og se på hva vi faktisk kunne forbedre. Og det kan være skummelt å være åpen for avtrykkene du faktisk er en del av. Hvor mye karbondioksid avgir de eksterne serverne vi bruker? Hvor mye reiser vi? Hvordan kommer vi på jobb? Hvor mye energi trekker elektronikken vi bruker?

Sammen med Gaia gjorde vi et dypdykk, kartla utslippene og kom med en konkret plan for hvordan vi nå kan redusere utslippene. Dette er noe alle bedrifter, land og enkeltpersoner kan gjøre for å skape en reell effekt.

Samtidig er vi inne i en stor utvidelse. Så da kommer spørsmålet – er det mulig å utvide bærekraftig?

Ja, vi har innsett at ekspansjon ikke er en snublestein i miljøarbeidet, men en mulighet.

«Dersom vi i IT-bransjen ikke tør å ta på de grønne brillene for å se på hva vi bidrar med til klimaavtrykket – kan det heller ikke bli noen langsiktig endring for kloden vår.»

Bærekraftig ekspansjon skaper lønnsomhet

Bærekraftig ekspansjon er ikke bare til fordel for miljøet og våre fremtidige generasjoner – det gagner virksomheten direkte. Energieffektive alternativer, færre forretningsreiser og mindre pendling skaper mer lønnsomhet. Miljøarbeidet gjør også bedriftene mer konkurransedyktige både på arbeidsmarkedet og i bransjen som helhet. Etter hvert som flere og flere følger etter, vokser engasjementet for klimaet og blir sterkere og større.

Dersom vi i IT-bransjen ikke tør å ta på de grønne brillene for å se på hva vi bidrar med til klimaavtrykket – kan det heller ikke bli noen langsiktig endring for kloden vår.

Arbeidet hos oss har nettopp kommet ut av ingensteds. Men det vi har skjønt i dag er at forarbeidet er A og O. Og at det viktigste er å begynne med hvor du står. Selv om virksomheten din ikke er en av de store miljøsynderne, kan du fortsatt investere i forbedringer. Vi kan ikke gjøre alt, men sammen kan vi gjøre så mye.

En dag vil forhåpentligvis en storm bare være en storm, og ikke en påminnelse om det økende omfanget av klimakrisen.