1. Home>
  2. Om oss>
  3. Nyheter & Presse>

Telia utvider samarbeidet med SD Worx til Norge og Finland

thumbnail norway

Vi er stolte av å kunne meddele at Telia Norge AS har valgt SD Worx (tidligere Aditro) til outsourcing av lønn for sine 2300 ansatte. Telia Norge AS signerte en treårsavtale med SD Worx 8. april 2021. Denne avtalen er en del av en nordisk hovedavtale som også omfatter Telia Finland med 4500 ansatte. Telia AB i Sverige er allerede kunde av SD Worx med sine 8000 ansatte.

2021 blir derfor et år med økt samarbeid mellom SD Worx og Telia. I tillegg til den nye avtalen vil eksisterende tjenesteleveranser bli videreutviklet og strømlinjeformet.

Første lønnskjøring i Norge skjer i juni 2021 på nyeste generasjon av SD Worx Lønn. SD Worx produserer lønnstjenester eller leverer HR- og lønnssystemer til rundt 200 store og mellomstore virksomheter i Norge. SD Worx har ca. 90 ansatte i Norge (Oslo og Trondheim), og ca. 600 ansatte totalt i Norden.

«SD Worx setter stor pris på den tilliten Telia har vist oss, og vi gleder oss til å ta fatt. Med over 60 års erfaring og mange fornøyde kunder i bagasjen, er jeg sikker på at samarbeidet vil gi gjensidig nytte og glede»

Vivienne Karlsen, Daglig Leder i SD Worx Enterprise Norge.

Les mer om SD Worx

    Telia logo
    «Telia har god erfaring med det lange og nåværende partnerskapet med SD Worx i Sverige. Nå er tiden inne for å konsolidere og utnytte det faktum at vi har en global HR-løsning (Workday) på plass sammen med en mer konsolidert lønn. Sammen med SD Worx vil vi kunne etablere mer effektive tjenester for Telia i Norden, noe som betyr mer kostnadseffektivitet, forbedret kvalitet og smartere E2E-lønnsprosesser.»
    Telia logo
    Björn Karlsson, Chef för People Core Services, Telia