1. Home>
  2. Om oss>
  3. Nyheter & Presse>

Miljø-sertifikat (ISO 14001) synliggjør organisasjonens verdier

green hands

Å ta samfunnsansvar er en viktig del for å være vellykket. En ansvarlig organisasjon er bærekraftig og tar sikte på å minimere innvirkningen vi har på miljøet Hvordan sikrer vi i SD Worx (tidligere Aditro) at vår miljøpåvirkning er så liten som mulig? Det svarer SD Worx sin Facility manager, Jussi Lyytinen på her.

Hva er ISO 14001 -sertifisering? 

-ISO 14001 er en sertifisering koblet opp mot miljøspørsmål. Sertifiseringen definerer hvordan organisasjonen tar hensyn til miljøpåvirkning i sin virksomhet. Denne standarden har som mål å gi organisasjoner et rammeverk og retningslinjer for miljøvern. Organisasjoner som er sertifisert i henhold til ISO 14001 har også forpliktet seg til å oppfylle spesifikke krav i henhold til en felles standard.

Hva er formålet med ISO 14001 -sertifiseringen?

– Det overordnede målet er å påvirke de store globale miljøproblemene, som drivhuseffekten og klimaforandringer til det bedre. Om vi ser det på organisatorisk nivå er målet å minske miljøbelastningen og at alle i organisasjonen er miljøbevisste på alle områder.

Hva kreves av en organisasjon for å bli sertifisert?  

Til å begynne med kartlegger vi hvordan vår miljøpåvirkning er i dag og hvordan vi arbeider. Vi går igjennom alle våre kontorer i Norge, Sverige, Finland og Estland, hvor målet er å identifisere hva slags belastning vi har på miljøet i dag. Som IT-leverandør kartlegger vi også nøye miljøpåvirkningen av våre datasentre. Disse blir overvåket kontinuerlig sammen ed våre partnere. Allerede nå er datasenteret vårt for SD Worx Cloud blant de beste i verden når det kommer til energieffektivitet. I datasentrene brukes det utstyr som genererer høy temperatur, og denne varmen blir igjen brukt til å varme opp boliger i Esbo kommune i Finland.

Når vi så har kartlagt den aktuelle situasjonen definerer vi forbedringsområder. Vi setter mål kvartalsvis i tillegg til årlige mål som skal følges opp. Disse målene blir også kommunisert ut til hele organisasjonen sånn at alle våre ansatte vet hvordan de skal opptre for å nå målene.

Sertifiseringen forutsetter at ledelsen godkjenner en miljøpolitikk som er basert på våre verdier. Denne politikken danner grunnlaget for konkrete tiltak og metoder som skal sikre at vi er en miljøvennlig og bærekraftig virksomhet.

Hva er målsetningen til SD Worx med sertifiseringen? 

Et av SD Worx sine mål er at hele organisasjonen sitt tankesett når det kommer til arbeidsplassen vi jobber på har en miljøvennlig og bærekraftig tilnærming. Konkrete mål for å oppnå sertifiseringen kan for eksempel være å begrense papirbruken, resirkulering og en oppdatering av vårt reise og avstands arbeid.

Hvorfor bør organisasjoner strebe etter å bli ISO 14001-sertifiserte?

ISO 14001 -sertifiseringen er allerede nå en forutsetning for samarbeid og partnerskap med visse organisasjoner, og i fremtiden vil denne betydningen bare bli sterkere. Når SD Worx velger partnere, er det et av våre egne krav at de skal ha en bærekraftig strategi også sett fra et miljøperspektiv. Et konkret eksempel på dette er fremtidens kontorlokaler der miljøpåvirkningen av lokalene har stor betydning i beslutningsprosessen.

Vil du vite mer om SD Worx og hva vi kan tilby deg og din bedrift? Book en demo med en av våre medarbeidere så viser vi deg det nyeste innen HR og Lønn for Norge og Norden