1. Home>
 2. Inspirasjon>
 3. Lønnssystem>
Tropical beach

Overføring av ferie til neste år – hvilke regler gjelder?

Hvor mange feriedager kan du overføre til neste år?

Er det noe vi nordmenn er gode til, så er det å ta oss en velfortjent ferie på hytta eller i sydligere strøk for å lade opp batteriene. Av og til skjer det imidlertid uforutsette ting som kan gjøre at vi ikke får tatt ut alle feriedagene vi har krav på. Da kan det bli aktuelt å overføre disse til neste år. Men hva sier egentlig reglene?

Både arbeidsgiver og arbeidstaker har i utgangspunktet plikt til å sørge for at lovbestemte feriedager blir avviklet i løpet av året. Loven sier samtidig at:

 • Arbeidstakere kan overføre inntil tolv virkedager ferie til neste år etter skriftlig avtale med arbeidsgiver. Ferieloven forholder seg til seksdagersuke. Dersom du har femdagersuke og 25 dager ferie, vil du i realiteten kunne overføre 14 dager til neste år. Dette fordi ferieloven sier to uker, og dette er 10 virkedager ved femdagersuke. I tillegg kan du overføre ferie du har rett på etter tariffavtale. Loven gir nemlig fire uker og en dag, så de fire resterende dagene kan du fritt overføre etter avtale med arbeidsgiver.
 • Arbeidstakere som ikke har kunnet avvikle ferie på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon, har rett til å få alle resterende feriedager overført. 

Les også: Arbeidstider og fri i jula – dette har du krav på

Kan arbeidsgiver kreve at du tar all ferie?

Arbeidsgivere kan som hovedregel kreve at den ansatte avvikler all ferien sin i løpet av ferieåret. Saken stiller seg imidlertid annerledes hvis en ansatt ikke har hatt anledning til å ta ut ferie – for eksempel hvis vedkommende har vært langtidssyk eller i foreldrepermisjon. I disse tilfellene skal resterende feriedager overføres automatisk.

Last ned gratis guide: Alt du trenger å vite om ferie og feriepenger

Brudd på ferieloven

Selv om arbeidsgiver og arbeidstaker har delt ansvar for å sørge for at feriedagene blir avviklet, er det all grunn for arbeidsgivere til å følge opp dette nøye. Hvis en ansatt ikke har tatt ut all ferien sin i løpet av ferieåret, og det heller ikke eksisterer noen avtale om å overføre de resterende feriedagene, regnes dette nemlig som et brudd på ferieloven fra arbeidsgivers side. 

Er det mulig å få utbetalt utestående ferie i kroner og øre?

Selv om det for mange nok hadde vært praktisk å motta økonomisk kompensasjon for ubrukte feriedager, er ikke dette mulig i henhold til norsk lov. Den eneste anledningen ansatte har til å motta penger for ubrukt ferie, er når vedkommende avslutter arbeidsforholdet.

Råd til arbeidstaker:

 • Har du konkrete planer om ferie, husk å be om å få vite tidspunkt for når ferien fastsettes to måneder før.
 • Du kan ikke fritt bestemme når du skal ta ferie.
 • Husk at det alltid må legges fram et krav om å få ferien utsatt hvis du har vært syk.
Fra Arbeidstilsynet: Alle arbeidstakere har krav på minst 25 virkedager ferie hvert år. Hverdager inkludert lørdager er virkedager. Søndager og helligdager regnes ikke som virkedager. Normalt vil seks virkedager tilsvare en uke. Arbeidstaker har altså krav på fire uker og en dag ferie per kalenderår.

Les mer på Arbeidstilsynets sider om ferie

Andre generelle regler om ferieavvikling i Norge:

Ferieloven sier at både arbeidsgiver og arbeidstaker har plikt til å sørge for at den lovfestede ferien blir avviklet. I ferieloven er lovfestet ferie 4 uker og 1 dag i løpet av et kalenderår. I tillegg har de fleste arbeidstakere en avtale om fire ekstra feriedager, noe som betyr at de fleste har 25 dagers ferie (5 uker) totalt, dette må avtales med arbeidsgiveren din.

Arbeidsgiver skal diskutere tidspunkt for ferie med ansatte «i god tid før ferien». Blir man ikke enig om når ferien skal avvikles, kan arbeidsgiveren fastsette ferieplasseringen. Ansatte kan likevel kreve at minst tre sammenhengende ferieuker, 18 virkedager, legges i perioden 1. juni–30. september.

Last ned gratis guide: Alt du trenger å vite om ferie og feriepenger

Ekstra ferieuke dersom du er over 60 år: Er du over 60 år eller fyller 60 i løpet av ferieåret, har du krav på en ekstra ferieuke. Du bestemmer selv når du vil ta ut denne, men husk å varsle arbeidsgiveren din minst to uker i forkant. Ekstraferien kan overføres til påfølgende ferieår etter avtale med arbeidsgiver. Merk at det ikke er noen utvidet overføringsrett dersom du er over 60 år. Det vil si at du i utgangspunktet ikke kan overføre mer ferie enn tidligere selv om du har rett på en ekstra uke ferie.

Ferieoverføring i SD Worx Lønn?

Har du SD Worx Lønn og ønsker bistand til oppdatering av startsaldoer? Bestill hjelp i kundeportalen (krever innlogging). 

Husk å legge ved Excel-oversikt over ferie per 01.01 samt ferie til gode fra i fjor, per ansatt.

Ønsker du å gjøre det enklere å godkjenne feriesøknader og holde oversikt over alle timeplaner?

Med apper og et fleksibelt system for håndtering av lønn, HR og timeregistrering kan du kutte mye unødvendig arbeid og samtidig ha full kontroll.

Kontakt oss i dag for å lære mer – eller book en gratis demo!

  Gratis Guide:

  Vi har samlet svarene på de vanligste spørsmålene om ferieregler og feriepenger i en guide til deg: Ferieregler – enkelt forklart!

   Last ned guiden her