1. Home>
  2. Event og Webinar>

Demo SD Worx HR

I våre innspilte demoer går vi gjennom modulene som utgjør SD Worx HR. Analytics - rapportering og analyse, Expense - reise og utlegg, Competence - kompetanseutvikling, Health - sykefraværsoppfølging, Perform - mål og medarbeidersamtaler, People - HR-masterdata, Salary Review - lønnsrevisjon, og Workforce Management - timeregistrering og personalplanlegging.

Glad kvinne

Innspilt:

Fyll inn skjemaet og se demo av de ulike modulene i SD Worx HR

SD Worx HR er et skalerbart og modulbasert HR-system som du kan tilpasse til dine unike behov.