1. Home>
 2. Våre løsninger>

Demo av modulene i SD Worx Lønn & HR

Her kan du sjekke ut modulene som utgjør SD Worx HR og SD Worx Lønn. Vi viser deg prosessene i Analytics - rapportering og analyse, Expense - reise og utlegg, Competence - kompetanseutvikling, Health - sykefraværsoppfølging, Perform - mål og medarbeidersamtaler, People - HR-masterdata, Salary Review - lønnsrevisjon, og Workforce Management - timeregistrering og personalplanlegging. I tillegg gir vi deg en gjennomgang av SD Worx Lønn og portalene i lønnssystemet vårt.

Du kan også booke en personlig demo dersom du har noen spørsmål eller noe du vil se nærmere på.

Book personlig demo

SD Worx Lønn

Få en overordnet gjennomgang av funksjonaliteten og mulighetene i lønnssystemet SD Worx Lønn. Her viser vi deg blant annet ansattvedlikehold, rapporter, import, perioder, periodeplan, kjøreplan og arbeidsliste i SD Worx Lønnsportal.

  SD Worx Lønn Portaler

  I SD Worx Lønn har du ulike portaler tilpasset ulike brukertyper. Her får du en gjennomgang av Ansattportalen (for de ansatte), Lederportal (for dine ledere) og Klientportal (for deg som kjører lønn for flere firmaer).

   Rapportering og Analyse

   Få statistikk, innsikt og rapporter på dine HR-data slik at du får et godt grunnlag for å ta viktige beslutninger.

    Utlegg og reise

    Automatisert grunnfunksjon i SD Worx HR som håndterer utlegg, reiseregninger, reisetid og representasjon i henhold til nasjonale bestemmelser i nordiske organisasjoner.

     

     Kompetanseutvikling

     Utvikle dine ansatte og sørg for at de blir belønnet for kunnskapen og kompetansen sin, uansett hvor de jobber i organisasjonen. Vi hjelper deg med å få engasjerte, velutdannede og produktive medarbeidere. 

      

      Oppfølging av sykefravær

      Ta vare på de ansattes helse på en effektiv måte gjennom å følge opp fravær, arbeide proaktivt og gjennomføre nødvendige tiltak for å oppfylle lov- og arbeidsmiljøforskrifter og hjelpe ansatte tilbake til jobb. 

       Onboarding

       Håndter onboarding av nye medarbeidere raskt og smidig ved å legge informasjon direkte inn i HR-systemet. Se prosessen fra rekruttering til ansettelse.

        HR-masterdata

        Få oversikt over nye, eksisterende og avsluttede ansettelser med et minimum av administrasjon. Bruk ferdige maler, eksempler på ansettelseskontrakter, elektronisk signering av dokumenter og integrasjon til rekrutteringssystem.

         Mål og medarbeidersamtale

         Her har du et verktøy som kan hjelpe deg å bli en bedre leder. Gi dine ledere støtte til å veilede medarbeidere under hele ansettelsesperioden og sørg for at hele organisasjonen er på vei i samme retning.

          Lønnsrevisjon

          En strukturert og sikker metode for å håndtere årlige lønnsrevisjoner, bonus- og engangsutbetalinger. HR kan lage maler og publisere årlige revisjoner. Se organisasjonskart og sertifiseringsprosesser, administrer og få oversikt over lønnsbudsjettet.

           Workforce Management

           Sjekk ut løsningen som hjelper deg med å raskt tildele rett person - til rett jobb - til rett tid.
           Målet? Lavere kostnader, høyere kvalitet, optimal effekt og fornøyde ansatte.

            Vil du vite mer om SD Worx HR?

            Book et personlig møte med en av våre eksperter og få svar på dine spørsmål.

             Book en personlig demo