1. Home>
  2. Om oss>
  3. Nyheter & Presse>

En av fem nordmenn driver med «quiet quitting»

En av fem nordmenn driver med «quiet quitting»

Ny undersøkelse viser en splittet arbeidsstyrke i Norge. Syv av ti nordmenn svarer at de er tilfredse med jobben sin – mer enn noe annet land i Europa. Likevel innrømmer én av fem at de driver med fenomenet som kalles «quiet quitting».

Denne høsten har trenden eksplodert på sosiale medier som TikTok. Quiet quitting, eller å slutte i stillhet, går ut på at arbeidstaker kun gjør det som minimum er forventet av dem på jobb, og ikke noe ekstra. Ofte manifesterer det seg i at den ansatte ikke deltar aktivt i møter, nekter å jobbe overtid og ikke tar på seg lederroller eller ekstra ansvar. Det samsvarer også med at hver tredje bedrift i Europa sliter med å engasjere ansatte.

I Europa er gjennomsnittet for «quiet quitting» noe høyere enn hva det er her til lands (26%), men vi følger tett på (22%). Det viser en ny undersøkelse fra SD Worx. 16 011 ansatte og 4 833 arbeidsgivere fra 16 land har svart på undersøkelsen, og den er representativ for Norge. 

– Dette handler ikke om at arbeidstakeren ikke skal få betalt for jobben som gjøres, eller at man skal måtte ta på seg mer ansvar enn det som forventes. I stedet er det et symptom på at kulturen på arbeidsplassen ikke er inkluderende nok, eller at man ikke aktivt setter pris på sine ansatte. Med andre ord noe jeg ville tatt alvorlig hvis jeg var blant ledelsen, forteller Rune Alvestad i SD Worx.

Henter ansatte utenfra – kan føre til manglende engasjement

Halvparten av norske ledere gjør ikke tilstrekkelig med tiltak for å utvikle kompetanse i organisasjonen sin. Like mange er negative til intern mobilitet og foretrekker ikke å delegere egne ansatte til andre avdelinger.

Tilsvarende (48%) foretrekker da også å ansette utenfor egen organisasjon når de er på utkikk etter nye talenter og ferdigheter. Her ligger Norge på Europatoppen, sammen med Frankrike, ifølge undersøkelsen. 

 – Å ansette eksternt kan bringe frem nye ideer og er ikke noe galt i seg selv, men organisasjoner risikerer å overse allerede ansattes potensial, uttaler Rune Alvestad fra SD Worx. Han påpeker at det å søke kompetanse internt ikke bare kan lette på utfordringen med å besette åpne stillinger, men viser også ansatte at det finnes vekstmuligheter og utvikling i selskapet. 

4 av 10 ansatte svarer at de er usikre på hvilke karrieresteg de kan ta, eller hva som skal til for å oppnå en forfremmelse i selskapet de jobber for. Denne usikkerheten kan være årsak til at 2 av 3 ikke ser etter nye jobbmuligheter i sin nåværende organisasjon, og hvorfor det å beholde ansatte fortsatt er en utfordring for hver tredje arbeidsgiver.

Om undersøkelsen 

SD Worx samlet inn data fra 16 europeiske land: Østerrike, Belgia, Kroatia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Norge, Nederland, Polen, Spania, Sverige, Sveits og Storbritannia. Totalt 16.011 ansatte og 4.833 arbeidsgivere svarte på spørsmål fra SD Worx. Undersøkelsen er representativ for Norge. 

 

    Få inspirasjon

    Sjekk ut våre blogger og guider innen HR & Lønn. 

    Bli inspirert og oppdatert!
    Unternehmens Flyer herunterladen