1. Home>
  2. Om oss>
  3. Nyheter & Presse>

Digitalisert arbeidsplass – Norge på bunn i Europa

Stadig flere norske organisasjoner gjør det de kan for å optimalisere sine ansattes digitale jobbopplevelse, men mer enn en tredjedel av norske ansatte (37 prosent) sier de sliter med å holde tritt med all digitaliseringen.

Kun 55 prosent av norske bedrifter har forpliktet seg til en digital strategi

Digitalisering av arbeidsplassen har blitt en suksessfaktor i hele Europa og Norge ligger langt framme. Når det kommer til strategi og hvor opptatt norske organisasjoner er av digitalisering, derimot, ligger vi på bunn. Kun 55 prosent av norske bedrifter har forpliktet seg til en digital strategi, sammenlignet med Italia, der nesten 8 av 10 sier det samme. Det kommer frem av en undersøkelse gjennomført av lønns- og HR-spesialisten SD Worx. Halvparten av norske arbeidstakere mener organisasjonen sin har en lang vei å gå for å tilby dem en optimal digital arbeidsplass.  

Phone App

Bedrifter legger i dag stor vekt på digitale arbeidsmiljø, og stadig flere organisasjoner gjør det de kan for å optimalisere sine ansattes digitale jobbopplevelse. Samtidig sier mer enn en tredjedel av norske ansatte (37%) at de sliter med å holde tritt med all digitaliseringen. Dette holder seg stabilt på tvers av alle aldersgrupper.   

– Norge har kommet ganske langt digitalt allerede, men vi kan havne bakpå med den innsatsen som legges inn nå i forhold til andre europeiske land. 40 prosent av norske organisasjoner forteller at de ikke leverer optimale løsninger til sine ansatte, mens 30 prosent av de ansatte opplever at de ikke har gode nok digitale ressurser til å gjøre jobben sin på best mulig vis, sier Maria Andreasson i SD Worx Norge. 

4 av 10 er villige til å forlate arbeidsplasser med dårlige digitale verktøy  

De fleste arbeidstagere i dag forventer en viss grad av digitale prosesser på arbeidsplassen, og i Norge sier hele 50 prosent at digitaliseringen har gjort jobben mer meningsfylt. Flere enn fire av ti (41,4%) sier det er større sannsynlighet for å velge en jobb som bruker et utvalg av bra digitale verktøy, og omtrent like mange (40,6%) sier de er tilbøyelige til å forlate arbeidsplasser der dette ikke er på plass.  

Tre av fire ansatte bruker allerede digital HR-teknologi 

Ifølge undersøkelsen benytter ansatte seg også i utstrakt grad av HR-teknologi: Tre av fire bruker digitale applikasjoner aktivt og ofte. Fire av ti bedrifter (41%) tilbyr ansatte en mobilapp som et sentralt tilgangspunkt til ulike HR-systemer. Det kan være nyttig, siden undersøkelsen viser at bedrifter i gjennomsnitt benytter seg av 17 forskjellige HR-applikasjoner. Her blir integrasjon stadig viktigere, spesielt for å kunne koble sammen data og levere analyser og rapporter.  

Digitaliseringen i bedrifter har skiftet retning 

Digitaliseringen av HR-teknologi har skiftet fokus i noen grad. Tidligere strebet selskaper etter mer effektiv HR-teknologi på jobben der dette kunne være til nytte for personalavdelingen, spesielt knyttet til automatisering, dokumenthåndtering, internkommunikasjon og lønn- og tidsregistrering. Sistnevnte er ikke nødvendigvis like populært blant norske arbeidstagere, da timeregistrering er det feltet de synes er for digitalisert.  

I dag har fokuset skiftet mer mot applikasjoner som kommer den enkelte medarbeider til gode, som opplæring og utvikling, samarbeid og teamarbeid, men også de ansattes trivsel. 

Til tross for dette anser 40 % av organisasjonene at deres prosessorienterte applikasjoner allerede er ganske modne mens langt færre (30 %) sier det samme om deres ansatt-orienterte applikasjoner. Det er med andre ord fortsatt en del modning som skal til.  

– I økende grad innser bedrifter at teknologi ikke bare kan bidra til å gjøre organisasjonen mer strømlinjeformet og effektiv, den kan også hjelpe de ansatte i deres daglige oppgaver og personlige utvikling på jobben. Dette kommer både ansatte og organisasjonen til gode på lang sikt, og forklarer hvorfor det nå er større vilje til å investere i opplæring og utvikling, sier Maria Andreasson i SD Worx Norge. 

Om undersøkelsen 

SD Worx, en ledende europeisk leverandør av HR og lønnstjenester, har som mål å skape den ideelle samklangen mellom bedriftens, HR-avdelingens og de ansattes behov. Dette er essensielt for å fremme suksess og bærekraftig vekst i organisasjoner. Gjennom grundige undersøkelser blant både arbeidsgivere og arbeidstakere, får vi innsikt i deres oppfatninger, meninger og tro når det gjelder arbeid og arbeidsmarkedet. Årets undersøkelse konsentrerte seg om tre overordnede temaer: digitalisering, talent og fleksibilitet. 

I februar 2023 samlet SD Worx inn data fra 16 European land: Østerrike, Belgia, Kroatia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Norge, Polen, Spania, Sverige, Sveits, Nederland og Storbritannia. Totalt 16 011 ansatte og 4 833 arbeidsgivere deltok, og resultatene ble vektet for å sikre en pålitelig representasjon av hvert lands arbeidsmarked.