1. Home>
  2. Inspirasjon>
  3. Lønnssystem>
Man in blue

BDO – Skal jobbe smartere med lønn

Nytt system skal hjelpe BDOs eksperter å levere enda større kvalitet i oppdragene.

BDO ønsker å være den fremste tilbyderen av tjenester innen regnskap og lønn. Derfor har selskapet valgt å ta i bruk ny teknologi med smartere prosesser fra SD Worx for å automatisere lønnskjøringen for sine kunder. Det nye systemet sikrer at fagekspertene på lønn kan ta på seg flere spennende oppdrag, og frigjøre tid til rådgivning.

– Automatisering styrker vår konkurransekraft, og skaper enda bedre arbeidsdager for våre lønnsspesialister. Det er en viktig del av den digitale endringen i hvordan vi tilbyr våre tjenester, og for å skape et enda sterkere fagmiljø for eksperter på regnskap og lønn, sier Andreas Ystgaard Tjemsland i BDO.

Les også: Lønnssystem for Regnskapsbyrå

Fra transaksjoner til rådgivning

– Fagfeltet HR og lønn blir stadig mer krevende. Vi investerer mye i å styrke kompetansen til våre ansatte, forbedre våre prosesser, og å bruke smart ny teknologi der vi kan, fortsetter Tjemsland.

Systemet som BDO valgte er den plattformen for lønn med lengst fartstid i Norden. Med rike funksjoner for automatisering vil BDOs fagspesialister gå fra transaksjonsbaserte oppgaver til tjenester som i større grad er knyttet til rådgivning.

– Ny teknologi hjelper byrået beholde sine dyktigste ansatte, og er viktig for å fremstå som en god arbeidsplass for de mest talentfulle spesialistene. Denne digitale endringen gjør at lønnsfaget i større grad blir anerkjent for sin strategiske rolle, sier Audhild Hval som er kommersiell leder mot byråer i SD Worx.

Les også denne artikkelen om Aider som ønsker å utfordre lønnsbransjen.

Kan levere større kvalitet til flere kunder

Når teknologien fjerner store mengder manuelle oppgaver kan lønnsmedarbeider jobbe med controller-oppgaver, og byrået kan levere større kvalitet til flere kunder med de samme ressursene.  

– BDO har kommet langt i hvordan de løser sine oppgaver på smartere måter, sier Hval. 

Dette vil også være viktig i et marked i vekst. En undersøkelse SD Worx gjennomførte i Europa i 2021 viser at stadig flere bedrifter ønsker å sette ut håndteringen av lønn. Hele seks av ti virksomheter har enten outsourcet funksjonen eller skal gjøre det i løpet av overskuelig fremtid. Årsaken er at stadig flere finner det komplisert å holde tritt med skiftende regler og retningslinjer, pluss at det gir større trygghet å overlate ansvaret til dedikerte fagmiljøer.

– Når en er virkelig oppe og kjøre med nytt system bør det forventes at tiden og ressursene brukes minst 30 prosent bedre. Det utløser store verdier for et byrå, avslutter Audhild Hval i SD Worx Norge.  

    Gratis Whitepaper - Smart digital endring i regnskapsbyrået

    Vi har laget en inspirasjonsguide som går i dybden på smart digital endring i regnskapsbyrået.

      Les mer og last den ned her